Locatie Veenendaal

0 -8 uur per maand

Sluitingsdatum open

Voorzitter Centrale Cliëntenraad Zorggroep Charim


Wordt u voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Charim? 

Vacature Voorzitter Centrale Cliëntenraad Charim

Bent u op zoek naar een waardevolle uitdaging en voelt u zich betrokken bij de ouderenzorg? De Centrale Cliëntenraad van Zorgroep Charim is op zoek naar een nieuwe onafhankelijk voorzitter. Zorg, wonen en welzijn afstemmen op de wensen en behoeften van bewoners, dat is waar we voor staan als Centrale Cliëntenraad. Wilt u hieraan bijdragen en het verschil maken voor onze cliënten? Lees dan snel verder!   

Wat is de Centrale Cliëntenraad?

Zorggroep Charim kent meerdere lokale cliëntenraden (CR-en) en een Centrale Cliëntenraad (CCR). Het doel van de CR en CCR is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten die zorg/ondersteuning ontvangen van Zorggroep Charim. De wijze waarop is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018). De CCR bestaat uit een afvaardiging van leden uit de lokale CR-en van Zorggroep Charim (bewoners, contactpersonen van bewoners of vrijwilligers), die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van onze zorginstelling behartigt. De organisatie hecht veel belang aan het maken van beleid met als vertrekpunt het perspectief van cliënten. Om die reden hebben wij – organisatie en CCR – het gezamenlijk verlangen de beste dienstverlening voor cliënten te bewerkstelligen.

Waarom een CCR?

Cliënten en cliëntenraden zijn een betekenisvolle gesprekspartner voor Zorggroep Charim omdat zij binnen de zorg- en dienstverlening de stem en ervaring van de cliënt vertegenwoordigen.

Wie zoeken wij?

Voor de CCR zoeken wij een onafhankelijk voorzitter. Wij vinden het belangrijk dat de voorzitter: 

 • Geïnteresseerd is in de ouderenzorg;
 • Onderscheid kan maken tussen persoonlijke en algemene belangen van cliënten;
 • Bereid is om elke maand een aantal dagen te besteden aan het vergaderen, de voorbereiding van overlegmomenten, het onderhouden van interne contacten, zoals Raad van Bestuur en de eigen leden van de Centrale Cliëntenraad, en het uitvoeren van diverse taken. De uren worden voornamelijk overdag en op flexibele basis ingevuld; 
 • Scholing wil volgen op het gebied van medezeggenschap;
 • Zich vanuit hart en ziel kan verbinden aan onze Christelijke identiteit.

Hij of zij:

 • Kan het proces van besluitvorming in goede banen leiden;
 • Kan vaardig onderhandelen en oplossingsgericht werken;
 • Kan als loyale verbinder fungeren en de onderlinge communicatie stimuleren;
 • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Is in staat stukken over voorgenomen beleid te lezen, zich hierover een mening te vormen vanuit cliëntenbelang en hierover het gesprek te voeren met de Raad van Bestuur;
 • Kan leidinggeven aan de CCR en de vergaderingen;
 • Heeft overzicht over en inzicht in ontwikkelingen binnen Zorggroep Charim.

De vergaderingen

De CCR van Zorggroep Charim komt ongeveer acht keer per jaar op woensdagochtend of donderdagmiddag bijeen en bespreekt dan allerlei zaken die van belang zijn voor het wonen/verblijven en de zorg op onze locaties. Daarnaast organiseert de raad twee keer per jaar een afstemmingsoverleg met de andere CR-en van Charim.

Over Zorggroep Charim

Zorggroep Charim is een christelijke ouderenzorgorganisatie voor liefdevolle zorg die verder gaat. Bij Charim doe je je werk met liefde. Liefde voor je cliënten, voor je collega’s en voor je vak. Samen willen we de dromen, wensen en verlangens van onze cliënten realiseren.

Vacature Voorzitter Centrale Cliëntenraad Charim

Wij bieden:

Pdf bestand met deze vacature

Ledenlijst van de CCR Charim

Solliciteren

Vacature Voorzitter Centrale Cliëntenraad Charim

Misschien ook interessant voor u

Online leergang (vice) voorzitter (centrale) cliëntenraad

NCZ zoekt twee nieuwe toezichthouders

Vacature Lid Centrale Cliëntenraad Markenheem

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *