Extra aandacht voor hoe cliënten zorg ervaren

Bron: www.igz.nl

In het najaar van 2016 gaat de inspectie extra aandacht geven aan hoe de cliënt in de gehandicaptenzorg de zorg beleeft. De inspectie gaat dit bij veertig instellingen speciaal onderzoeken. Daarnaast heeft ze een nieuw hulpmiddel ontwikkeld, speciaal voor het toezicht op de kwaliteit van zorg aan mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Dit instrument-EMB helpt de inspecteur bijvoorbeeld te onderzoeken of er goed naar mensen met een ernstig meervoudige beperking wordt geluisterd.

Extra aandacht voor cliëntgerichtheid in toezicht:
Zorgaanbieders en zorgmedewerkers moeten zich tijdens hun werk aan (wettelijke) regels en afspraken houden. Maar hoe de cliënt de zorg ervaart, weegt ook steeds meer mee als het om de kwaliteit van zorg gaat.

Kwaliteit van leven:
De inspectie past haar toezicht steeds verder aan om cliëntervaringen van mensen met een beperking te kunnen toetsen. Want wanneer iemand langdurig intensieve zorg krijgt, is de manier waarop de zorg gegeven en georganiseerd wordt, bepalend voor de kwaliteit van zijn of haar leven. Goed contact tussen cliënten, hun familie en/of naasten en de zorgmedewerkers is daarbij heel belangrijk. Hoe de cliënt de zorg beleeft, is dan ook een vast onderdeel waarop de inspectie toetst.

Dit najaar gaat de inspectie dit bij veertig instellingen onderzoeken. Inspecteurs spreken uitgebreid met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders over hun beleving van de geboden zorg. De inspectie wil met deze bezoeken een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van de cliënt. De inspectie gaat er vanuit dat de wensen en behoeften van de cliënt de basis is voor hoe de zorg word geleverd.

Daarbij is het van belang dat de cliënt zoveel mogelijk zelf doet – en natuurlijk waar nodig met ondersteuning. Mogen cliënten bijvoorbeeld zelf kiezen welk beleg ze op hun boterham doen? Zelf beslissen welke kleding zij willen dragen? Kunnen ze zelf bepalen bij wie ze op bezoek gaan? Kortom, ligt de regie zoveel als mogelijk bij de cliënt?

Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg:
Kennis over zorg en behoeften van mensen veranderen. Zorg en toezicht blijven zich daarom ontwikkelen. In juli 2016 stuurde staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg naar de Tweede Kamer. Samen met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 is het een extra impuls om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren. Belangrijk daarbij is de positie van de cliënt.

Ook vraagt de staatssecretaris aandacht voor mensen met bijzondere zorg- en ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld bij een ernstig meervoudige beperking.

Kijken op de werkvloer:
De inspectie onderzocht afgelopen half jaar wat belangrijk is voor de kwaliteit van de zorg aan mensen met een ernstige meervoudige beperking. De inspectie gaat nu tijdens een pilot met een nieuw instrument in acht instellingen waar deze mensen wonen, onderzoeken wat de kwaliteit van de geleverde zorg bij deze instellingen is. Onderdeel van de kwaliteit is of zorgmedewerkers goed luisteren naar de mensen die de zorg ontvangen.

Observeren en in gesprek met elkaar:
‘Kwaliteit van leven’ wordt steeds belangrijker. Krijgt iemand activiteiten aangeboden die hij of zij zinvol of leuk vindt? Wordt zijn lerend vermogen aangesproken, hoe klein het ook is? Mensen met ernstig meervoudige beperking kunnen vaak niet zelf aangeven wat ze willen of wat ze nodig hebben. Hoe kan een zorgmedewerker de zorg beter laten aansluiten bij de wensen van deze cliënt?

Onderdeel van het nieuwe instrument is Short Observational Framework for Inspection (SOFI). Met deze methode observeren de inspecteurs een poos de cliënten en hun omgeving, bijvoorbeeld hoe zorgverleners reageren op een cliënt en andersom. Hierna volgen gesprekken met zorgmedewerkers, behandelaren en cliëntvertegenwoordigers.

Ook onderzoekt de inspecteur het zorgdossier. In de gesprekken worden een aantal observaties en situaties die de inspecteurs hebben gezien besproken. Hierover stelt de inspectie vragen. Zo krijgen de inspecteurs een beter beeld hoe de individuele cliënten met een ernstig meervoudige beperking de zorg ervaren.


Lees hier meer over deze het achterliggende onderzoek en de pilot.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *