De Centrale Cliëntenraad van Inovum zoekt  een ondersteuner voor acht uur per week

Inovum is een gespecialiseerde zorgorganisatie in Wijdemeren en Hilversum. Vanuit de verpleeghuizen en het Behandel- en adviescentrum levert Inovum verpleeghuiszorg en behandeling. Thuiszorg Inovum biedt thuiszorg, huishoudelijke hulp en dagactiviteit in Loosdrecht, Kortenhoef, ‘s-Graveland, Hilversum en omgeving. Samen vormen deze diensten een keten in zorg. Dit betekent dat de medewerkers van Inovum cliënten altijd van dienst kunnen zijn. Ook als hun zorgvraag verandert. 

Bij Inovum zijn verschillende medezeggenschapsorganen actief, te weten een centrale Cliëntenraad, lokale cliëntenraden, een bewonerscommissie en een ondernemingsraad. De Centrale Cliëntenraad van Inovum is op zoek naar beleidsinhoudelijke en operationele ondersteuning voor acht uur per week.

Kern van de functie en doelstelling:

Het bieden van beleidsinhoudelijke en operationele ondersteuning m.b.t. de cliënten medezeggenschap en met name t.b.v. de Centrale Cliëntenraad.

Plaats in de organisatie:

Ontvangt hiërarchisch leiding van de directie bestuurder. De directeur bestuurder geeft geen opdrachten verband houdend met de inhoud van de werkzaamheden.

Ontvangt functioneel leiding van de voorzitter van de centrale cliëntenraad.

Werkgeverschap:

De arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door directeur-bestuurder. De onder­steuner wordt benoemd door de bestuurder in overleg met de voorzitter van de centrale cliëntenraad. De onafhankelijke positie van de ondersteuner is gewaarborgd voor zover het werkzaamheden betreft die de ondersteuner in opdracht en ten behoeve van de cliëntenmedezeggenschap uitvoert.

Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. de ondersteuning van de cliëntenmedezeggenschap in hoofdlijnen:

 • Het verricht van secretariële taken.
 • Het verrichten van organisatorische taken.
 • Het verrichten van beleidsvoorbereidende taken.
 • Overige werkzaamheden.

Uitwerking van de taken:

 • Het uitvoeren van secretariële werkzaamheden zoals het bewaken van actiepunten, planning en archiefbeheer;
 • Het beoordelen van nieuw beleid op consequenties voor bewoners en het adviseren daarover aan de CCR
 • Het voorbereiden en de verslaglegging van de vergaderingen;
 • Het verzorgen van correspondentie en het desgewenst opstellen van concept adviezen en initiatiefvoorstellen;
 • Het volgen van het instellingsbeleid en kunnen beoordelen van de rol van de CCR hierbij;
 • Het bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken die betrekking hebben op de cliëntenmedezeggenschap en het gevraagd en ongevraagd adviseren daarover aan de CCR;
 • Alle overige taken die met in het kader van de ondersteuning nodig zijn.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • Kennis van de zorgsector en de processen in de zorgsector;
 • Alert en oplossingsgericht;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Sociale vaardigheden zoals tact, klantgerichtheid, luistervaardigheid en geduld;
 • Oog voor bestuurlijke verhoudingen met name in relatie tot de cliëntenmedezeggenschap en de positie van de cliëntenraad;
 • Kunnen omgaan met een vertrouwelijk informatie
 • Kennis van de wettelijke regeling op het gebied van cliëntenmedezeggenschap (WMCZ);
 • Ervaring met werken met informatietechnologie in een kantooromgeving;

 Arbeidsvoorwaarden:

 • de functie is voor 8 uur per week;
 • het salaris is gebaseerd op FWG 40, d.w.z. een maximum van € 2707,07 op basis van een fulltime dienstverband.

Voor meer informatie en/of solliciteren: 

Annemarie Beeker

Ambtelijk secretaris OR en CCR

(e) : a.beeker@inovum.nl

(t) : 035 5888 392

Aanwezig op:

Maandag: 09:30 – 16:30 uur

Dinsdag: 09:30 – 16:30 uur

Donderdag: 09:30 – 16:30 uur

Download hier het profiel van de Ondersteuner Cliënten Medezeggenschap bij Inovum 

 

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. Geachte heer Thiele,

   Ik weet niet of de vacature al is ingevuld. U kunt reageren via: a.beeker@inovum.nl
   Ik wens u veel succes!

   Vriendelijke groeten,
   Marika Biacsics

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *