De Limburgse ouderenzorgorganisatie Vivantes verkeert in een bestuurscrisis. De raad van toezicht stapt op nadat de ondernemingsraad en de cliëntenraad het vertrouwen hebben opgezegd.

De ondernemingsraad en cliëntenraad vinden dat de raad van toezicht ‘haar rol als toezichthouder onvoldoende tijdig, scherp en proactief heeft vervuld’, valt te lezen op de website van de zorgorganisatie die werkzaam is in Sittard-Geleen, Stein en Beek. Op 21 december hebben beide vertegenwoordigingsorganen het vertrouwen in de huidige raad van toezicht opgezegd. Ze maken zich zorgen over de financiële situatie, de kwaliteit van zorg en de continuïteit van het bestuur. De ondernemingsraad en de cliëntenraad hebben die zorgen kenbaar gemaakt aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Raad van toezicht stapt op
De raad van toezicht betreurt de situatie zeer, herkent zich niet in de kritiek, maar respecteert het besluit van de beide medezeggenschaporganen. De RvT stelt dat het in belang van Vivantes is dat er sprake is van rust in de organisatie en wederzijds vertrouwen tussen alle betrokkenen. ‘In het belang van de organisatie en vooral de cliënten en de medewerkers, heeft de raad van toezicht dan ook unaniem besloten om op een zorgvuldige manier op korte termijn terug te treden. De raad van toezicht zal dat proces in nauw overleg met de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad gaan vormgeven om te komen tot een juiste en breed gedragen samenstelling van de nieuwe raad van toezicht.’, aldus Vivantes. De raad van toezicht heeft de IGZ en het zorgkantoor geïnformeerd. De IGZ was eerder kritisch na een inspectiebezoek (zie bijlage onder dit bericht).

Financiële problemen Vivantes
Volgens De Limburger zijn er financiële problemen. Vivantes leidt dit jaar een half miljoen euro verlies op een omzet van 36 miljoen euro. Dat zou te wijten zijn aan hoge ict-kosten en te traag inspelen op de trend dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Interim-bestuurder Joris de Jong verzekert dat het opstappen van de raad van toezicht geen gevolgen heeft voor de continuïteit van zorg. Hij laat met externe hulp inventariseren wat de grootste knelpunten zijn.

Klik hier voor het bericht op de website van zorgvisie.nl.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *