De RVS agendeert in De Zorgagenda zes kernopgaven voor een gezonde samenleving.

Samen vormen ze het begin van een nieuwe visie op volksgezondheid in een samenleving waarin mensen meer dan ooit van elkaar verschillen. Een samenleving, bovendien, waarin aandacht nodig is voor onderling vertrouwen en blijvende solidariteit. Het zijn grote woorden, die we in De Zorgagenda voor een gezonde samenleving vertalen naar zes kernopgaven voor politiek, beleid en praktijk.

Het is een optimistische agenda geworden: het gaat goed met zorg en hulp in Nederland. Tegelijk zijn er fundamentele zorgen en onzekerheden onder burgers over waar het met de verzorgingsstaat naar toe gaat. De zes kernopgaven op De Zorgagenda kaarten deze zorgen en onzekerheden aan. Belangrijk: ze zijn niet gericht op het vinden van snelle, gemakkelijke oplossingen. Geen quick fixes dus: daarvoor zijn deze opgaven te complex.

Download hier De Zorgagenda voor een gezonde samenleving.

Hoe nu verder

De zes kernopgaven zijn bouwstenen voor een nieuwe visie op een pluriforme, gezonde samenleving. Ze dienen om afwegingen in beleid en praktijk de komende jaren van scherpte te voorzien: hoe zijn deze opgaven in beeld? Wat kunnen verschillende spelers hierin betekenen? Wat blijft ingewikkeld, bijvoorbeeld als het gaat over de rol en mate van betrokkenheid van de overheid?

De RVS scherpt zijn gedachten over de zes kernopgaven het komende jaar verder. Dat doen we met behulp van uw reacties op de zes kernopgaven op dit online platform. Daarnaast organiseren we in 2017 een onafhankelijke raadpleging onder zorgvragers, zorgverleners en zorgbestuurders (zie ook de partnerpagina op deze website). De opbrengsten daarvan delen we het komende jaar onder In Gesprek. Daar vindt u ook uitnodigingen en aankondigingen van nieuwe publicaties en bijeenkomsten in het kader van De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. We hopen dat u met ons mee wilt blijven denken!

Bron: raadrvs.nl

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *