Jaarverslag cliëntenraad Sensire 2016

sensire-yunio-logoStructuur:
Sensire kent verschillende klantlijnen. De klantlijnen ‘ wijkzorg’ en ‘wonen met zorg’ hebben binnen Sensire hun eigen cliëntenraad. De klantlijnen binnen Yunio, te weten: ‘jeugdgezondheidszorg’ en ‘maatschappelijk werk’ en ‘thuisbegeleiding’ hebben één gezamenlijke cliëntenraad, de cliëntenraad Yunio.

Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft Sensire voor al haar locaties een bewonersraad en voor de gehele klantlijn ‘wonen met zorg’ een cliëntenraad ingesteld. Onderwerpen uit de WMCZ die betrekking hebben op de locatie worden in de bewonersraad besproken. Onderwerpen die overstijgend zijn en dus betrekking hebben op meerdere locaties worden in de cliëntenraad wonen met zorg behandeld. De klantlijn ‘wijkzorg’ heeft klankbordgroepen per gemeente. De voorzitters van die klankbordgroepen vormen met elkaar de cliëntenraad wijkzorg.

Voor de cliëntgroepen van ‘jeugdgezondheidszorg’ en ‘algemeen maatschappelijk werk’ en ‘thuisbegeleiding’ is een gezamenlijke cliëntenraad ingesteld; de cliëntenraad Yunio.

Daarnaast heeft Sensire een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met activiteiten die betrekking hebben op heel Sensire zoals de strategie, de begroting, de jaarrekening en de klachtenstructuur. Gesprekspartner van de centrale cliëntenraad is de voorzitter van de raad van bestuur.

Samenstelling:
De centrale cliëntenraad is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter en afgevaardigden (de voorzitters en een lid) van de cliëntenraden wonen met zorg, wijkzorg en Yunio. Een overzicht van de structuur van de cliëntenraden en de samenstelling van de centrale cliëntenraad in december 2016 zijn opgenomen als bijlage 1.

Klik HIER om het gehele jaarverslag 2016 Cliëntenraad Sensire en Yunio in te zien.

Reacties op het jaarverslag

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *