Internetconsultatie wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz)

Patiënten, cliënten en jeugdigen en hun ouders in Nederland moeten er op kunnen vertrouwen dat de zorg en jeugdhulp kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar is. Zorg- en jeugdhulpaanbieders die worden gefinancierd met premiegeld en collectieve middelen, moeten zich ten eerste richten op het behartigen van deze maatschappelijke belangen. En de organisatie en de bedrijfsvoering van zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten met het oog op dat doel worden ingericht.

Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders Uit verschillende casussen blijkt dat de bedrijfsvoering van sommige zorg- en jeugdhulpaanbieders niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden. Dit kan een risico vormen voor de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg- en jeugdhulp.

Het doel van het Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders is om tegenstrijdige belangen te voorkomen en voorwaarden te stellen aan het uitkeren van winst, als er risico’s zijn voor de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg- en jeugdhulp.

Ook wordt het externe toezicht met het wetsvoorstel voorzien van extra handvatten om zorg- en jeugdhulpaanbieders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een integere bedrijfsvoering. Bij twijfels over tegenstrijdige belangen of over winstuitkering door zorg- en jeugdhulpaanbieders moet het extern toezicht (Igj) in de toekomst sneller en voortvarender kunnen optreden.

Dit wetsvoorstel regelt dat de externe toezichthouder een grondslag heeft om toezicht te houden op onderdelen van de bedrijfsvoering van zorg- en jeugdhulpaanbieders, die als de zorg- en jeugdhulpaanbieder daar nalatig in is, een risico kunnen vormen voor de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg of de jeugdhulp.

De rol van de cliëntenraad bij integere bedrijfsvoering

De (centrale) cliëntenraad moet vinger aan de pols houden en kan invloed uitoefenen op integere bedrijfsvoering. Onderwerpen als kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg, zijn in het bijzonder zaken waar de cliëntenraad bij betrokken is! Zijn deze zaken in het geding en is er ‘gerede twijfel’ of zijn er ‘gedegen vermoedens’ van wanbeleid of wanbestuur dan kan de cliëntenraad (als uiterste middel) het Enquêterecht inzetten. Meer informatie of advies nodig? Bel of mail ons gerust!

Internetconsultatie wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz)

Misschien ook interessant:

Cliëntenraad en een meningsverschil of geschil met de Bestuurder

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *