Bron: waardigheidentrots.nl

Vanwege de coronapandemie waren verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg vanaf 20 maart gesloten voor bezoek ter bescherming van de kwetsbare bewoners en zorgprofessionals. Deze beschermingsmaatregel trekt een enorme wissel op bewoners, naasten en zorgprofessionals. Vanaf 11 mei is een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling gestart op 26 locaties. Vanaf 25 mei is deze bezoekregeling verder versoepeld. Voor het organiseren van de bezoekregeling hebben de veldpartijen ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl een handreiking bezoekbeleid opgesteld. Deze wordt steeds geactualiseerd.

In deze handreiking van 20 mei staan de volgende onderwerpen uitgewerkt:

  • De verschillende fases van de versoepeling van de bezoekregeling.
  • De algemene randvoorwaarden voor de organisatie en de bezoekers die van toepassing zijn voor de verschillende fases.
  • De succes- en faalfactoren waarop zorgorganisaties moeten monitoren om, in overleg met de cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en regiebehandelaar, te besluiten om naar een volgende fase over te gaan.
  • Het raamwerk om een bezoekplan op maat te maken met daarin beschreven de rol en voorwaarden voor de bewoner, de bezoeker, de zorgprofessional en de het verpleeghuis.

Download de Handreiking bezoekbeleid verpleeghuizen in coronatijd (pdf)

Fasering versoepeling bezoekregeling verpleeghuiszorg

In de handreiking staan de verschillende fases beschreven voor de versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuiszorg:

Fase 1: Bezoekregeling per 25 mei

Vanaf 25 mei is bezoek mogelijk op alle verpleeghuislocaties (of afgezonderd gedeelte van een locatie) mits voldaan wordt aan de voorwaarden uit de handreiking. Het gaat daarbij om één vaste bezoeker per bewoner. Er is een uitzondering mogelijk als het gaat om het bezoek aan een bewoner in de stervensfase. Ook heeft de locatie de mogelijkheid om weer contactberoepen en vrijwilligers toe te laten tot het verpleeghuis.

Organisaties hebben de tijd tot 15 juni om te starten met toelaten van één bezoeker per bewoner, maar afhankelijk van de situatie is er een doorlooptijd tot en met 15 juli. Aan de hand van de monitoring op de succes- en faalfactoren besluit de zorgorganisatie samen met de cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en de regiebehandelaar of de organisatie naar de volgende fase kan.

Vanaf 25 mei is het mogelijk voor bezoekers en bewoners om samen een wandeling te maken met inachtneming van de volgende randvoorwaarden:

  • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger voldoet aan de algemeen geldende randvoorwaarden voor bezoek.
  • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner houden gedurende deze wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot elkaar en tot andere burgers.
  • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner bezoeken geen drukke plekken.

Fase 2: meerdere vaste bezoekers mogelijk

Vanaf deze fase zijn er meerdere vaste bezoekers per bewoner aangewezen. Het aantal vaste bezoekers is aan de organisatie. Per bezoekmoment mogen 1-2 vaste bezoekers tegelijk een bezoek brengen aan een bewoner van en verpleeghuis. Deze fase start in principe per 15 juli. Ook hier geldt weer dat de zorgorganisatie aan de hand van de monitoring op de succes- en faalfactoren samen met de cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en de regiebehandelaar besluit of de organisatie naar de volgende fase kan.

Ook gaat de handreiking in op de volgende fasen. Download de Handreiking bezoekbeleid verpleeghuizen in coronatijd (pdf)

Meer weten

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *