Cliëntenraden kunnen bijdragen aan een hoge vaccinatiegraad

NCZ heeft een brief aan Minister Hugo de Jonge gestuurd, waarin zij aangeeft te willen helpen bij het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad van het coronavaccin.

NCZ wil dit doen door clientenraden te wijzen op het grote belang van vaccineren van verplegend en verzorgend personeel. Om zo onnodig leed en zelfs vermijdbare doden, te voorkomen. Niet alleen bij cliënten, hun verwanten, mantelzorgers of wettelijke vertegenwoordigers.
Maar ook onder het personeel zelf.

Wij realiseren ons dat vaccineren ingrijpend kan zijn en de lichamelijke integriteit kan raken. Ook dat het al- dan niet- laten vaccineren een vrije keuze is van zorgmedewerkers. Toch willen wij (centrale) cliëntenraden wijzen op de mogelijkheid bij te dragen aan een hogere vaccinatiegraad, in het belang van cliënten.

De dialoog aanmoedigen

Wij adviseren cliëntenraden te onderzoeken of de dialoog tussen bestuurder(s)/manager(s) en zorgmedewerkers, over het onderwerp vaccineren, loopt. En zo nee, dan raden wij cliëntenraden aan hierop aan te dringen. Eventueel kunnen clientenraden een brief sturen aan de bestuurder(s)/manager(s) van hun zorginstelling of het ziekenhuis.

In deze brief dringen zij er als clientenraad op aan om in het belang van de cliënten een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te behalen en bieden zij hierbij eventueel, waar nodig en mogelijk, hun hulp aan in de vorm van ambassadeurschap. (Onderaan dit bericht treft u de voorbeeldbrief).

NCZ brief aan Minister Hugo de Jonge

De brief aan Minister Hugo de Jonge luidt als volgt:

Hooggeachte heer De Jonge,

Nu het vaccineren tegen corona daadwerkelijk van start zal gaan in januari, willen wij als landelijke koepel van (centrale) cliëntenraden en hun stakeholders en ondersteuners, graag onze hulp aanbieden bij het zo snel mogelijk bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad.

Wij realiseren ons dat vaccineren ingrijpend kan zijn en de lichamelijke integriteit kan raken. Ook dat het al- dan niet- laten vaccineren een vrije keuze is van zorgmedewerkers.

Toch zijn wij van mening dat bestuurders er bij hun medewerkers op aan mogen dringen zich te laten vaccineren. Immers sturen managers en bestuurders ook op verantwoordelijk gedrag bij hun medewerkers.

Wij willen bijdragen aan het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad door clientenraden te wijzen op het grote belang voor cliënten, van vaccineren van verplegend en verzorgend personeel. Om zo onnodig leed en zelfs vermijdbare doden, te voorkomen. Niet alleen bij cliënten, hun verwanten, mantelzorgers of wettelijke vertegenwoordigers. Maar ook onder het personeel zelf.

Wij bieden clientenraden hierbij praktische hulp in de vorm van advies met betrekking tot de dialoog over dit onderwerp en een voorbeeldbrief die zij eventueel kunnen sturen aan de managers en bestuurders van de zorginstelling of het ziekenhuis.

In de dialoog en/of per brief dringen zij er als clientenraad op aan om in het belang van de cliënten een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te behalen. Optioneel zouden (centrale) clientenraden waar nodig en mogelijk hun ondersteuning aan kunnen bieden in de vorm van ambassadeurschap.
De voorbeeld brief is bijgevoegd bij deze brief

Wij hopen hiermee een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de vaccinatieoperatie.

Wij wensen u en de andere bewindslieden heel veel sterkte en succes toe, de komende tijd!

Met vriendelijke groeten,

Marika Biacsics – van der Horst
Directeur-bestuurder

De brief aan Minister Hugo de Jonge over het bereiken van een hoge vaccinatiegraad

De voorbeeld brief voor cliëntenraden aan hun bestuurders over het belang van een hoge vaccinatiegraad

 

 

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. hallo ik heb een vraag als je lid bent van een ondernemingsraad en je niet laat vacineren mag je dan nog del nemne aar iedereen zit maf dat graag en reactie hier op

    1. Beste Carolien, In principe, tot nu toe, mag je dan gewoon deelnemen aan de vergaderingen van de Ondernemingsraad. Ik kan mij voorstellen dat er dan gevraagd kan gaan worden of je een negatieve PCR test kunt overleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *