Het dringende advies om op plekken waar dat kan 1,5 meter afstand te houden gaat gepaard met het advies dat groepsbehandelingen en dagactiviteiten mogelijk zijn, onder de voorwaarde dat de ruimte waarin de activiteiten plaats vinden, goed geventileerd kan worden.

Het is de laatste maanden vaak onderwerp van gesprek: goede ventilatie in gebouwen helpt verspreiding van het coronavirus tegengaan. Maar u vraagt het zich vast ook af: “Wanneer is een gebouw goed geventileerd?” U krijgt antwoord hierop in het Masterplan Ventilatie. Dit plan resulteert uit een unieke krachtenbundeling van dé experts op het gebied van gebouwventilatie en virusverspreiding.

Wil je als cliëntenraad weten hoe het is gesteld met de ventilatie in een locatie of in een ruimte? Dan zou je zelf een deskundige (installateur of adviseur) kunnen zoeken die kan rekenen met de tool van Masterplan Ventilatie en die kan optreden met kennis van zaken. Met de rekentool kan een deskundige inschatten wat de invloed is van ventilatie op besmettingskansen in onder andere ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Om besmettingsrisico’s in verpleeghuizen te beperken, zijn aanvullende ventilatie-maatregelen belangrijk. Bekijk hier de 10 belangrijke adviezen op een Infographic.

Op de site van de Rijksoverheid kan je meer informatie vinden over hoe gebouwen het beste geventileerd worden.

En op deze pagina van de Rijksoverheid treft u het Bouwbesluit 2012 met de technische eisen.

Rol van de inspectie

In haar contacten met zorgaanbieders – tijdens bezoeken en telefonisch – heeft de IGJ aandacht voor koeling en luchtverversing in gebouwen. De inspectie vraagt bijvoorbeeld of de luchtverversing voldoet aan de eisen en goed is onderhouden (ook de filters) door een deskundig bedrijf.

Rol van de cliëntenraad

Ben je als cliëntenraad betrokken bij het ‘binnenmilieu’ en heb je als cliëntenraad, naar aanleiding van bovengenoemde zaken en na inlichting en advies door een deskundige, op het gebied van binnenmilieu, vermoedens dat het niet goed gesteld is met de ventilatie en de luchtverversing? Dan bespreek je dit natuurlijk eerst met de bestuurder van de zorginstelling. Eventueel kan er melding worden gemaakt bij het Landelijk Meldpunt Zorg van de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd (IGJ).

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *