De meeste kwetsbare mensen zijn gevaccineerd. Zo ook bewoners/cliënten in de langdurige zorg. Zoals bijvoorbeeld in een verpleeghuis of in een instelling voor mensen met één of meerdere beperkingen. Als cliënt/mantelzorger/wettelijke vertegenwoordiger wil je graag weten of jouw behandelaar/verzorger/verpleger is gevaccineerd óf recent negatief is getest op corona. Vanwege de privacy en integriteit van de medewerker, kan de cliënt dit niet te weten komen. En heeft de cliënt aldus geen keuzevrijheid t.a.v. een veilige behandeling/verzorging/verpleging.

Dilemma

Wat weegt zwaarder, de privacy, integriteit en keuzevrijheid van het zorgpersoneel of dat van cliënten in de zorg? Wat NCZ betreft kun je dit niet wegen en zouden beide partijen gelijke rechten moeten hebben. Echter, op dit moment hebben zorgverleners de keuze, maar cliënten niet. Zij zijn als het ware ‘overgeleverd’ aan de zorg en daar ook nog eens in hoge mate van afhankelijk. Natuurlijk gaan wij ervan uit dat alle zorginstellingen en alle zorgverleners hun uiterste best doen om goede en veilige zorg te bieden. Maar toch constateren wij hier een dilemma.

Enquête

Wat vindt u hiervan? Zien wij dit goed, of ziet u dit toch echt anders? Moet NCZ hierop actie ondernemen?

Op 8 september startte wij daarom een enquête over het cliëntenrecht op veilige zorg door gevaccineerd of negatief getest personeel

Uitkomsten

Vraag 1:

Cliënten/mantelzorgers/wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht om te weten of hun behandelaar/verzorger/verpleger is gevaccineerd óf negatief is getest op corona.

Vraag 2:

Als (centrale) cliëntenraad komen wij op voor het recht van de cliënt op  behandeling/verzorging/verpleging door gevaccineerd óf negatief op corona getest, personeel.

Vraag 3:

NCZ zou zich als koepel van (centrale) cliëntenraden, op landelijk niveau in moeten zetten voor keuzevrijheid en het recht van cliënten/mantelzorgers/wettelijke vertegenwoordigers op een veilige behandeling/verzorging/verpleging door gevaccineerd óf negatief op corona getest personeel.

Conclusie

De uitkomsten laten zien dat 65 tot 70% van de ondervraagden vindt dat cliënten/mantelzorgers/vertegenwoordigers het recht hebben op zorg door gevaccineerd, negatief getest of recent genezen personeel. Het feit dat de ondervraagden vooral (centrale) cliëntenraden zijn, die à priori opkomen voor het belang van cliënten, beïnvloedt in dit geval de uitkomst zeer. Als we dezelfde vragen gesteld zouden hebben aan verplegend/verzorgend personeel, dan zou de uitkomst zeer waarschijnlijk anders zijn geweest!

Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en vanwege het feit dat de politieke en maatschappelijk discussie hierover momenteel volop gevoerd wordt, hebben wij besloten dit onderwerp vooralsnog te laten rusten.

Wel wijzen wij graag op de factsheet van de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd (Igj) over de inzet van wel en van niet gevaccineerd personeel. wellicht kan dit helpen bij de discussie bij u in de organisatie:

De inzet van wel en niet gevaccineerd personeel in de zorg – dilemma’s en uitgangspunten

Tot slot nog enkele berichten in dit kader (die ook weer de verdeeldheid laten zien):

-Coronapas voor verpleeghuisbezoek: een humaner alternatief
-OLVG: geen QR-code in de zorg

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

 1. Ik denk dat de conclusie die er staat dat het lager zal zijn dan cliëntenraad leden niet het geval zal zijn.. Als je verantwoordelijkheids gevoel hebt en de meeste hebben dat zijn ze gevaccineerd
  Het valt mij heel erg tegen dat 3/4 maar voor is.
  Dit had in mijn ogen 100% moeten zijn.
  Als je niet bent gevaccineerd breng je de gezondheid van mensen in zorginstellingen in gevaar. Dat zien de ongevaccineerde niet helaas.
  Ook het argument slaat nergens op dat je je niet laat vaccineren, we leven in een maatschappij vol met regeltjes en die worden wel gevolgd.
  Ik heb het niet over de groep die door medische reden zich niet kunnen vaccineren.
  Over het niet vaccineren wil met iedereen in gesprek gaan.
  Rinus van Loon
  Cliëntenraad lid
  S&L Zorg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *