Arthur Hol
Arthur Hol

Mr. Arthur Hol spreekt tijdens het NCZ Symposium Wmcz2018, op 9 oktober 2019 bij Landgoed Zonheuvel in Doorn

Samensturing in Verandering: het samenspel tussen bestuur & HR, toezicht & medezeggenschap bij radicale organisatieverandering is samen optrekken, met behoud van eigen plek, rol en (wettelijke) taken, vanuit bezield leiderschap.
Als (interim) advocaat/jurist / HR manager en organisatieadviseur, sta ik u graag bij, bij deze samensturing.
Met Samensturing in Verandering heb ik reeds tientallen organisaties begeleid, van grote zorgorganisaties en overheden tot multinationals en MKB-bedrijven.

Voorafgaand aan de introductie van de nieuwe Wmcz2018, zijn de opvattingen over de rol van de raad van toezicht veranderd. Dit geldt ook voor hoe de raad van toezicht zich richt op zijn maatschappelijke opdracht en het belang van de cliënt daarbinnen. Verder verandert de blik op hoe de raad van toezicht zelf contacten onderhoudt, eventueel deels buiten de aanwezigheid van het bestuur.
Deze benadering komt ook terug in de ‘Governancecode Zorg 2017’. Dit betekent dat het samenspel tussen de raad van toezicht, het bestuur en de cliëntenraad verandert en dat de cliëntenraad voor nieuwe uitdagingen komt te staan.

Bevlogen spreker

Op het snijvlak van deze zorgpartijen is Arthur Hol actief. Hij helpt besturen, raden van toezicht, ondernemingsraden en cliëntenraden van zorgorganisaties bij het beter inrichten van hun samenspel. Want als u dit goed doet, heeft u veel profijt van elkaar. Belangrijk is dat iedere stakeholder weet hoe hij zijn rol op een eigentijdse wijze invult. Arthur gaat met praktijkvoorbeelden hierop dieper in en maakt de koppeling naar de nieuwe Wmcz2018. Zijn uitgangspunt is: ‘mens boven systeem’.
Drie belangrijke punten
In zijn bijdrage aan het symposium gaat Arthur dieper in op de volgende drie punten:
De rollen en het samenspel van bestuur, raad van toezicht en cliëntenraad. Vanuit hun rol hebben de laatste twee partijen voor een deel overlap in hun controlerende en adviserende taken. Waar ligt deze overlap en waar zitten de verschillen?

Als u als cliëntenraad contact heeft met de raad van toezicht: hoe gaat dit in zijn werk, waarover spreekt u wel of juist niet?

Hoe kunt u als bestuur, toezicht en medezeggenschap samen slim optrekken? Belangrijk hierbij is dat dit met respect gebeurt, zodat er ruimte blijft voor ieders eigenheid, de verschillende rollen en de wettelijke taken. Welke kansen biedt de Wmcz2018 hierbij?
Arthur heeft een unieke achtergrond: een combinatie van psychologie en juridisch. Hij is werkzaam als advocaat en governance- en medezeggenschapsadviseur. Verder is hij als kerndocent verbonden aan de Academie van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Meer informatie over Arthur vindt u op zijn eigen website arthurhol.nl.

Meer informatie over het Symposium Wmcz2018, gelijk samenspel in de zorg!

Direct aanmelden voor het Symposium Wmcz2018, gelijk samenspel in de zorg!

Kijk hier voor meer informatie over het nieuwe wetsvoorstel Wmcz2018.

Locatie:
De locatie van het Symposium Wmcz2018, gelijk samenspel in de zorg! is het prachtige landgoed Zonheuvel te Doorn.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *