Quasir Symposium: van Beklag naar Verbeterslag
Quasir Symposium: van Beklag naar Verbeterslag

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WkkGZ) schrijft o.a. voor dat cliënten in de zorg het recht hebben op ondersteuning bij klachtafhandeling en ook het recht hebben zich tot een landelijke geschillencommissie te wenden als zij er niet uitkomen met de zorgaanbieder.

Quasir, ZorgthuisNL en NCZ richtte in dit kader in 2016 de onafhankelijke geschillencommissie Zorggeschil op.

Wat doet Geschillencommissie Zorggeschil zoal? Welke klachten, geschillen of calamiteiten passeren de revue? Hoe worden deze behandeld? Hoe kunnen deze voorkomen worden? En vooral; wat kan ervan geleerd en verbeterd worden?

Ook voor cliëntenraden

Cliëntenraden hebben een belangrijke rol ten aanzien van klachten in de zorg. Zo kan de klachtenrapportage inzicht geven in tendensen waar de cliëntenraad zijn adviezen op kan baseren. Ook heeft de cliëntenraad Instemmingsrecht op de klachtenregeling en op de profielschets voor de klachtenfunctionaris. Vandaar dat het symposium zeker ook voor cliëntenraden interessant kan zijn. ’s Middags wordt er een workshop gegeven over de rol van de cliëntenraad bij klachten.

Datum

Dinsdag 7 november 2023

Locatie

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum Driebergen

Parkeren is gratis:
P+R Driebergen-Zeist Stationsweg 15B
3972 KA Driebergen-Rijsenburg

Workshops

 • Calamiteitenonderzoek
 • Safety II
 • Leren van klachten
 • Calamiteiten en geschillen
 • Wat is de rol van cliëntenraad bij klachten/geschillen
 • Agressie en geweld in de zorgrelatie, specifiek GGZ
 • Moreel beraad en Ethiek in de Zorg
 • Onafhankelijkheid en de rol van de Klachtenfunctionaris

Programma

 • 09.30 uur   ontvangst
 • 10.00 uur   start Symposium
 • 10.05 uur    Roland Friele
 • 10.45 uur   Roger Kerff
 • 11.20 uur    Karien Wolt
 • 11.55 uur    Miriam Kroeze
 • 12.30 uur   Netwerk Lunch
 • 13.30 uur   Diverse workshops met o.a. Marije Stegenga van Relief
 • 16.00 uur   Afsluiting met een drankje

Kosten

€ 185,00 per persoon.
Het symposium is gratis voor leden van Stichting Zorggeschil.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar secretariaat@quasir.nl met uw naam, naam organisatie, factuurgegevens, telefoonnummer en email

Sprekers

Quasir Symposium: van Beklag naar Verbeterslag
Prof. dr. ir. Roland Friele – Nivel

Klachtafhandeling heeft mijn bijzondere aandacht, bijvoorbeeld bij het project Open in de zorg. Daarin wordt onderzocht hoe we opener en eerlijker kunnen omgaan met klachten en incidenten in de zorg. Binnen en buiten het Nivel werk ik samen met veel verschillende partners. Het is altijd een uitdaging om in zo’n diverse groep tot een gezamenlijk resultaat te komen, zoals bij de evaluatie van de jeugdwet, de wet op de orgaandonatie en de zorgverzekeringswet. Ik vind dat ons werk bijzondere resultaten moet opleveren, voor onderzoekers en opdrachtgever. Ik hoop altijd op een verrassing.

Quasir Symposium: van Beklag naar Verbeterslag
Roger Kerff – Registerplein

De kern van mijn expertise zit in bestuur van en toezicht op non-profit-organisaties. In verschillende rollen als bestuurder, adviseur, toezichthouder en directielid ken ik het reilen en zeilen van organisaties van binnenuit en kan ik goed schakelen tussen die verschillende perspectieven. Elke rol vraagt immers een andere blik, het anders inzetten van competenties en invloedstijlen. Omdat ik die verschillende perspectieven uit persoonlijke ervaring ken, word ik geregeld gevraagd te adviseren en te coachen over organisatie-ontwikkeling, loopbaanbegeleiding en governance. Naast mijn werk als directeur-bestuurder bij stichting Registerplein ben ik dan ook zelfstandig actief als coach en adviseur.

Quasir Symposium: van Beklag naar Verbeterslag
Karien Wolt – IGJ

Karien Wolt is manager incidententoezicht ouderenzorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. We realiseren ons goed dat zorg mensenwerk is en dat incidenten kunnen plaatsvinden. Goed onderzoek naar het incident in een cultuur van openheid en transparantie, kan helpen om ervan te leren en om zo de zorg in de toekomst te verbeteren. We realiseren ons ook dat incidenten en calamiteiten een groot effect hebben op de betrokkenen. De client, familie en de zorgverleners. Daarom kijken we ook hoe de zorgaanbieder heeft gehandeld na de calamiteit. Zijn de client en de familie betrokken bij het onderzoek? Hoe is de (na)zorg voor de zorgverlener geweest? Is er ruimte om de calamiteit in teamverband te bespreken?

De kwaliteit van onderzoeken naar calamiteiten in de zorg is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat vraagt van ons om het toezicht daarop aan te laten sluiten. Het incidententoezicht van de inspectie is dan ook continue in ontwikkeling, om er zo voor te zorgen dat wat we doen het meest effectief is.

Quasir Symposium: van Beklag naar Verbeterslag
Miriam Kroeze – MediRisk

Miriam Kroeze is als sociaal wetenschapper gespecialiseerd in patiëntveiligheid en veranderkunde. Begin 2000 introduceerde zij samen met een kinderarts het Veilig Incident Melden in zorgorganisaties. Zij was projectleider in het landelijke VMS Veiligheidsprogramma en heeft diverse verandertrajecten begeleid in de zorg voordat zij senior adviseur medisch risicomanagement bij MediRisk werd. Sinds 2016 neemt zij deel aan internationale netwerken op het gebied van het nieuwe veiligheidsdenken en resilience. Zij heeft de afgelopen jaren tientallen ziekenhuizen en andere zorgorganisaties begeleid bij een praktische invulling en aanpak vanuit het nieuwe veiligheidsdenken. Daarbij hoort ook een herstelgericht perspectief na incidenten. Recent ronde zij een coaching opleiding af.

Quasir Symposium: van Beklag naar Verbeterslag
Marije Stegenga – Relief

Drs. A.M. (Marije) Stegenga is stafmedewerker bij Reliëf. Marije is theoloog en momenteel werkzaam als ethicus in de zorg, teamcoach en docent. Haar specialisme is leiderschap en organisatieontwikkeling met oog voor de inspiratie van zorgprofessionals. Daarnaast is zij auteur van de methode voor moreel beraad; ‘dilemma’s in kaart’.

Onverwachts verhinderd

Heeft u zich aangemeld en bent u op 7 november verhinderd? Geef uw uitnodiging door aan iemand anders en laat het ons even weten.
Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u zich kosteloos afmelden voor 23 oktober. Na deze datum zijn wij bij afmelding of niet aanwezig zijn genoodzaakt € 85,- voor no show in rekening te brengen.

U kunt contact met ons opnemen via Daisy Hope: daisyhope@quasir.nl of 06-30603906

Flyer Quasir Symposium Beklag – Verbeterslag 7-11-23

Misschien ook interessant voor u

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

E-learning Klachten en geschillen

Workshop ‘Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg’

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *