Aanbieding petitie Tweede Kamer

Op dinsdag 8 december ging het landelijke platform ‘Weg Achter de Geraniums’ (WAG) samen met cliëntenraadsleden aangesloten bij de verschillende koepelorganisaties, naar Den Haag om een petitie aan te bieden in de Tweede Kamer. Ook hadden zij een gesprek op het ministerie van VWS.

De petitie van de verschillende koepelorganisaties draaide om het vastleggen van (onafhankelijke) ondersteuning en financiering van cliëntenraden in de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De koepelorganisaties ontvangen al jaren veel signalen dat de ondersteuners van cliëntenraden worden wegbezuinigd. Of dat een medewerker van een instelling deze taken moet uitvoeren. Daarnaast worden budgetten van verschillende cliëntenraden steeds kleiner.

aanbieding petitie Tweede Kamer

Woordvoerders van de VVD, PvdA, SP, CDA, D66 en 50Plus waren aanwezig om de petitie in ontvangst te nemen en te praten met de aanwezigen. Verschillende Kamerleden gaven het belang van een sterke cliëntenraad aan, waar goede ondersteuning en financiering vanzelfsprekend bij horen.

Naast de aanbieding in de Tweede Kamer was er ‘s middags ook een gesprek op het ministerie van VWS. Hier spraken de verschillende cliëntenraadsleden met de directeur Mark & Consument. Zij gaven aan dat een onafhankelijke ondersteuner onmisbaar is voor het functioneren van de cliëntenraad. Nu verschilt het per instelling hoe dit wordt ingevuld. En dat het dus afhangt van de welwillendheid van bestuurders. Zij zien graag dat dit in de nieuwe WMCZ wordt geregeld.

Bijna 600 mensen ondertekenden de petitie, wat aangeeft hoe belangrijk dit onderwerp is. NCZ, LOC en Lsr trokken samen op bij het organiseren en aanbieden van de petitie. Bij de aanbieding waren er naast WAG ook cliënten vanuit de GGZ, thuiszorg en MEE aanwezig.

Ondersteuning cliëntenraden hard nodig: 8 december aanbieding petitie in Den Haag

Betrouwbare financiering en onafhankelijke ondersteuning van cliëntenraden is nodig voor het functioneren van de raad. Daarom heeft het platform ‘Weg Achter de Geraniums’ (WAG) een petitie opgesteld om de noodzaak van die financiering en ondersteuning aan te tonen.

Veel ondertekenaars en reacties
De reacties op de petitie en het aantal ondertekenaars (ruim 500) geeft aan dat het onderwerp leeft. Er komt naar voren dat rechten van cliëntenraden moeten worden verstrekt, de werkdruk van raden steeds groter wordt en dat daarom ondersteuning nu juist zo gewenst is.

Signaal afgeven
Het opstellen van de petitie was een eerste stap. WAG is erg blij met de vele ondertekenaars. En wil hiermee een signaal afgeven aan politiek Den Haag. Daarom zijn de Tweede Kamer en het ministerie van VWS verzocht om de petitie in ontvangst te nemen. WAG kan met deze petitie laten zien hoe broodnodig financiering en ondersteuning voor cliëntenraden is.

Aanbieding 8 december
De vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd met het aanbieden van de petitie. De aanbieding vindt plaats in het gebouw van de Tweede Kamer, op dinsdag 8 december van 13:15 tot 13:30. Daarna is er een gesprek gepland met het ministerie van VWS om de petitie toe te lichten. Dit gesprek is van 14:30 tot 15:30.

Lees hieronder meer over de petitie ondersteuning cliëntenraden:

Petitie regel ondersteuning cliëntenraden in de WMCZ

Op 31 oktober sloot de petitie om financiering en ondersteuning van cliëntenraden vast te leggen in de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Er zijn ruim 500 ondertekenaars van de petitie binnen gekomen. Dit is een sterk signaal vanuit cliënten(raden) en ondersteuners om de ondersteuning aan clientenraden nu eindelijk goed te gaan regelen.Nu is het tijd voor een vervolgstap.

Het platform Weg Achter de Geraniums (WAG) wil de petitie, samen met leden van cliëntenraden , aanbieden aan het ministerie van VWS en de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De datum voor aanbieding moet nog, in overleg met het ministerie en de Tweede Kamer, vastgesteld worden. Zeker is wel dat het op een dinsdag zal plaatsvinden. Dit is de vaste dag dat petities in de Tweede Kamer worden aangeboden.

Hieronder leest u alles over de memo en de petitie:

Petitie regel ondersteuning aan cliëntenraden in de nieuwe wmcz

Cliëntenraden en ondersteuners van cliëntenraden hebben een memo opgesteld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  Deze memo bevat een voorstel over hoe de ondersteuning van cliëntenraden goed te regelen in de nieuwe WMCZ (verder WMCZ 2.0). De planning is dat het wetsvoorstel voor de zomer van 2016 in de Tweede Kamer ligt.

In dit bericht leest u de achtergrond van het voorstel en hoe u de petitie kunt tekenen.

Achtergrond

Hoe kunnen we de financiering voor Cliëntenraden, inclusief professionele ondersteuning, verduidelijken en deze beter en explicieter vastleggen in de WMCZ?

Dit vroeg Minister Schippers  tijdens het Algemeen Overleg  in juni met de vaste commissie in de Tweede Kamer.

De Minister, de Kamer en de raden zijn het met elkaar eens dat de financieringsbepalingen beter en explicieter in het nieuwe wetsvoorstel dienen te worden geregeld. Ook de ondersteuning van de cliëntenraden – die op dit moment bij een aantal raden problematisch verloopt vanwege de bezuinigingen – is van groot belang voor de cliëntenraden. Om dit kracht bij te zetten heeft LOC in samenwerking met cliëntenraden, ondersteuners, LSR en NCZ een memo opgesteld voor de cliëntenraden.

Samenvatting memo:

  1. Neem duidelijk in de wet op dát raden gebruik kunnen maken van zelfgekozen (onafhankelijke) ondersteuning. Hierbij dient zo min mogelijk ruimte te zijn voor interpretatie. Kijk hoe dit in andere wetgeving (Wet op de Ondernemingsraden, Wet Medezeggenschap Scholen) is geregeld.
  2. Maak naast het kader dat de wet geeft voor de ondersteuning voor de verdere invulling van de ondersteuning gebruik van de richtlijnen zoals die zijn aangegeven door de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden en de “best practices” uit de praktijk. Er zijn voorbeelden hoe de facilitering van de cliëntenraad en de ondersteuning in de samenwerkingsovereenkomst concreet vormgegeven kunnen worden. Het LOC, LSR en NCZ kunnen hierbij gezamenlijk een rol spelen door materialen aan te leveren, scholing te verzorgen, te faciliteren en cliëntenraden te adviseren.
  3. Handhaaf de eisen die de huidige Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen nu stelt rondom het verzwaard adviesrecht betreffende het wijzigen van de samenwerkingsovereenkomst en de eisen die ten aanzien van de procedure van het adviesrecht gelden. Zo kan een zorgaanbieder niet “zomaar” een cliëntenraad voor het feit zetten dat de ondersteuner weg moet wegens bezuinigingen.
  4. Geef externe stakeholders (zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten) ook een rol in het geheel: zij dienen met zorgaanbieders het gesprek aan te gaan om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen om medezeggenschap goed te regelen. Ook kunnen zij bij de cliëntenraden zelf dit navragen.

Download hier de gehele memo

Steun geven aan het voorstel?

Deze petitie is gesloten!

Teken hier de petitie als u de inhoud van deze memo onderschrijft en als u wilt bijdragen aan het structureel en goed regelen van financiering en ondersteuning voor cliëntenraden in de WMCZ 2.0.  

LOC, LSR en NCZ nemen de memo, de handtekeningen en de reacties mee naar de Minister bij het volgende overleg.

 

 

Vergelijkbare berichten

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *