Fusies bij kleine ziekenhuizen

Door het voornemen van een fusie tussen het relatief kleine Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het veel grotere St. Antonius Ziekenhuis heeft de cliëntenraad van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis de afgelopen twee jaar veel – helaas nogal negatieve – ervaring opgedaan met fusieperikelen rondom het collectief patiëntenbelang.

De cliëntenraad heeft vastgesteld dat haar positie en invloed bij deze fusie vrijwel nihil is en dat er weinig mogelijkheden zijn tot daadwerkelijk ingrijpen nadat de Raden van Bestuur eenmaal het besluit tot fuseren genomen hadden.

Al met al concludeert de cliëntenraad dat al snel een situatie is ontstaan waarbij het collectief patiënten belang ondergeschikt werd aan strategische bestuurlijke doelstellingen, medische en persoonlijke ambities en de invloed van  zorgverzekeraars en banken.

Gegeven de nu lopende procedure van goedkeuring van deze fusie bij de NZa is er nog een laatste mogelijkheid tot enige inbreng wanneer de NZa daartoe aanleiding ziet. Maar de rol van de NZa is beperkt. Tegelijkertijd blijkt uit diverse recente publicaties dat de NZa moeite heeft met de beperktheid van de eigen rol in fusieprocessen. Men wil die rol ter discussie stellen en zo mogelijk nadrukkelijk vergroten. Met een gezamenlijke actie kan dit mogelijk ondersteund worden.

OPROEP:

De cliëntenraad van het relatief kleine (maar kwalitatief – zeer – goede en financieel nog – net – gezonde) streekziekenhuis Zuwe Hofpoort wil graag contact leggen met andere cliëntenraden van (kleinere) ziekenhuizen. Zij willen graag met elkaar  overleggen of- en zo ja hoe, cliëntenraden hun  positie en invloed meer kunnen gebruiken bij een fusieproces. En of een eventuele gezamenlijke actie mogelijk is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marika Biacsics, Netwerkvoorzitter NCZ, info@ncz.nl of 0651222505

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *