Wil jij op afroep als medisch deskundige zitting nemen in een onafhankelijke klachtencommissie Wzd of Wvvgz?

Op 1 januari 2020 worden de Wzd en de Wvggz van kracht. Op grond van deze wetten dienen zorgaanbieders die zich met deze vormen van zorg bezig houden aangesloten te zijn bij een klachtencommissie Wzd en/of een klachtencommissie Wvggz.

Quasir heeft stichting Klachtencommissie Wzd/Wvvgz opgericht met als doel het instellen en de instandhouding van deze klachtencommissies. Leden worden benoemd door de raad van deelnemers van de stichting, bestaande uit organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties, te weten Zorgthuisnl en NCZ, representatief voor de zorgaanbieders die aangesloten zijn.

Quasir is voor de Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvvgz op korte termijn op zoek naar leden deskundigen met een achtergrond als:

  • psychiater
  • gezondheidszorgpsycholoog
  • orthopedagoog-generalist
  • specialist ouderengeneeskunde
  • arts voor verstandelijk gehandicapten

Een klachtencommissie bestaat uit 3 leden, waaronder een onafhankelijk voorzitter en minimaal één lid deskundige.

Per ingediende klacht worden uit de gezamenlijke leden van de klachtencommissie 3 leden gevraagd om aan de behandeling van de klacht deel te nemen.

Hoorzittingen worden gehouden om een voor klager eenvoudig te bereiken locatie, zodat de stichting een landelijke spreiding van leden nastreeft.

De leden komen in aanmerking voor een vergoeding conform een nog vast te leggen vacatieregeling.

Interesse? Mail dan naar: mr. Wouter Morselt, JZ Advies: T: 035 6920502  M. 06 454 767 43 –  E: info@j-z.nl

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *