CZ en NCZ verzoeken cliëntenraden om invloed op zorginkoop: CZ Zorgverzekeraar en Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) zoeken cliëntenraadsleden van ziekenhuizen die dilemma’s, aandachtspunten, trends en ontwikkelingen vanuit het cliëntenperspectief willen inbrengen als onderwerpen voor het landelijke inkoopbeleid van CZ Zorgverzekeraar.

Het betreft onderwerpen die het individuele instellingsniveau overstijgen. Niet alleen- en vooral- cliëntenraden van ziekenhuizen in het werkgebied van CZ Zorgverzekeraar kunnen reageren. Maar ook cliëntenraden van ziekenhuizen buiten het werkgebied van CZ Zorgverzekeraar kunnen op deze oproep reageren. Zodat de onderwerpen gestaafd kunnen worden aan landelijke tendensen en aldus het belang voor de zorginkoop kan blijken.

Maatschappelijk gezien wordt de rol van zorgverzekeraars steeds groter. Het monitoren van gepast gebruik van zorggelden en het toetsen van de kwaliteit van de zorg is ook weggelegd bij zorgverzekeraars. Zij hebben taken in het directe belang van patiënten en de Zorgverzekeringswet (Zvw) schrijft invloed van verzekerden op het beleid voor.

Gehoor geven aan deze oproep vergt goede communicatie tussen u als cliëntenraad en uw achterban, de patiënten. Wij realiseren ons dat dit een aandachtspunt is voor cliëntenraden van ziekenhuizen. Aangezien alle inwoners in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis (potentiele) patiënten zijn en de achterban breed, divers en vluchtig is. U kunt NCZ benaderen voor advies of ondersteuning bij het communiceren met uw achterban.

Nota bene: Het bestaansrecht van de clientenraad is verbonden met diens achterban. In het wetsvoorstel Wmcz2018 worden bestuurders verplicht cliëntenraden te helpen bij het raadplegen van hun achterban.

CZ en NCZ hopen dat de onderwerpen kunnen bijdragen aan het inkoopbeleid en de vertaling van dit beleid in lokale ziekenhuissituaties.

De verwachting is dat dit een stap in de goede richting is om wederzijds begrip te creëren, om de dialoog tussen clientenraad en zorgverzekeraar vorm te geven en om cliëntenraden te betrekken bij zorginkoopbeleid.

De inbreng en de uitkomsten zullen waar mogelijk plaats krijgen in het inkoopbeleid voor het jaar 2019. Dit inkoopbeleid publiceert CZ jaarlijks op 1 april.

Daarnaast biedt CZ natuurlijk ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de individuele zorginkoper over uw lokale situatie of knelpunten. Samen met u als cliëntenraad kan dan naar een oplossing gezocht worden, waarbij de zorginkoper de onderwerpen in kan brengen in het reguliere overleg met het ziekenhuis.

Voor vragen of reageren op de oproep kunt u contact opnemen met:

Marika Biacsics

Netwerkvoorzitter NCZ

E: marika@ncz.nl

T: 0651222505

Download hier een overzicht met ziekenhuizen in het werkgebied van CZ Zorgverzekeraar

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *