NCZ naar de Tweede Kamer

Verslag AO Governance Tweede Kamer 11 juni 2015

20 mei NCZ naar de Tweede Kamer

NCZ naar de Tweede Kamer

Op 1 juni gaat NCZ met een geselecteerde groep cliëntenraadsleden uit de cure en care naar de Tweede Kamer voor een bijeenkomst met Lea Bouwmeester van de PvdA. Dit ter voorbereiding op het openbare AO overleg Governance van 11 juni waarbij o.a. de versterking van cliëntenraden besproken zal worden.

NCZ heeft een brief met aanbevelingen voor aanscherping van de WMCZ aan Minister Edith Schippers en aan leden van de Tweede Kamer gestuurd. Op 1 juni gaan we de aanbevelingen nader bepleiten en mondeling toelichten. 28 mei is er een voorbereidingsdag voor de mensen die mee gaan.

Lees meer over de Wmcz

WORDT VERVOLGD!

Geen reactie's

Geef een reactie

NCZ