Wil jij direct bijdragen aan de kwaliteit van de zorg van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)? Vind jij het een uitdaging om de belangen van onze cliënten te behartigen? En kun jij vanuit cliëntenperspectief en naasten denken én handelen? Dan nodigen we je graag uit voor een goed gesprek. Wij zijn op zoek naar meerdere leden!

 Wie zijn wij?

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Verslavingszorg Noord Nederland. De Cliëntenraad praat, namens de cliënten en naasten, mee over beleidszaken, geeft advies en is betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Dit is belangrijk omdat de Cliëntenraad de enige partij is die kan praten vanuit de ervaring van cliënten. De Cliëntenraad vergadert regelmatig en eens per 5 à 6 weken ook met de raad van bestuur van VNN. Minimaal een keer per jaar is er een overleg met de raad van toezicht.

 Wie zoeken wij?

We zoeken cliënten, ex-cliënten of belanghebbende personen of naasten uit hun omgeving die kunnen meedenken over de belangen van alle cliënten van VNN en die (minimaal) 1 dag in de maand in Groningen kunnen vergaderen. Verder ben je minimaal 16-20 uur per maand  beschikbaar en kun je goed omgaan met vertrouwelijke informatie. Jij kunt als geen ander inschatten wat er leeft onder cliënten en hun naasten en wat eventuele veranderingen voor hen betekenen. Je bent in staat om de belangen van cliënten van VNN voorop te stellen en deze namens hen te behartigen. Iemand die positief kritisch is, tactvol, gemotiveerd en doorzettingsvermogen heeft!

 Wat ga je doen?

Je gaat je verdiepen in onderwerpen die van belang zijn voor cliënten en naasten van VNN. Dat kan van alles zijn. Of het nu gaat om een nieuwe locatie die wordt geopend, de begroting van VNN of de kwaliteit en organisatie van zorg vanuit cliëntenperspectief. Over al deze onderwerpen mag de Cliëntenraad, gevraagd en ongevraagd, advies geven aan de Raad van Bestuur (de Cliëntenraad heeft een advies- en instemmingsrecht). Je leest beleidsstukken, houdt contact met de achterban (cliënten) en kunt betrokken worden bij werkgroepen. We vergaderen regelmatig en dit doen we onder andere op het hoofdkantoor van VNN in Groningen.

Wat vragen we van jou?

Je hoeft niet gestudeerd te hebben. Je hoeft ook niet direct alles van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) te weten. Om je de tijd te geven om te onderzoeken of lid zijn van de Cliëntenraad echt iets voor je is, krijg je een half jaar als aspirant lid de gelegenheid om je goed te oriënteren en te ontwikkelen. Je kunt de sfeer proeven en je verdiepen in de verschillende werkzaamheden. Aan het einde van dit half jaar kijken we samen met jou of je verder gaat als lid van de Cliëntenraad.

Wat vragen we wel van je?

 • Je hebt als cliënt of naaste ervaring opgedaan met de zorg van VNN.
 • Voor cliënten en ex-cliënten geldt: tijdens de werkzaamheden voor de Cliëntenraad ben je niet onder invloed, bij voorkeur heb je je behandeling bij VNN afgesloten of zit je in het eindtraject.
 • Je bent gemotiveerd; je weet waarom je je wilt inzetten voor de Cliëntenraad.
 • Je kunt je inleven in de belangen van cliënten en naasten maar ook voldoende afstand nemen van het eigen individuele belang.
 • Je hebt goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden).
 • Je kunt samenwerken en je houdt je aan afspraken.
 • Je beschikt over voldoende energie en tijd (denk aan enkele dagdelen per week, minimaal 16 uur per maand).
 • Je bent woonachtig in het werkgebied van VNN (Groningen, Friesland en Drenthe).

 

Wat bieden wij jou?

 • Je krijgt een passende onkostenvergoeding.
 • Je wordt verder goed gefaciliteerd met een laptop/iPad in bruikleen en eventueel een telefoon in bruikleen.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen, waaronder gebruik maken van het scholingsaanbod via het digitale leerportaal van Verslavingszorg Noord Nederland.

 

Geïnteresseerd of vragen over de vacature of misschien wil je vrijblijvend kennismaken?

 

Schroom dan niet om contact met ons op te nemen! We staan je graag te woord om iets meer te vertellen over het werk van de Cliëntenraad. Je kunt hiervoor bellen of mailen met
E clientenraad@vnn.nl
T 088 234 34 34

Kijk voor meer informatie op vnn.nl en vnn.nl/inspraakorganen.

Solliciteren?

Wil je solliciteren? Stuur dan een korte brief met motivatie en een  CV naar: clientenraad@vnn.nl

Bekijk ook:

 

Bent u verplicht een cliëntenraad op te richten?

Stappenplan oprichten cliëntenraad

Bekijk hier het filmpje Wat is een cliëntenraad

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *