Bron: Zorginstituut Nederland

Kwaliteitskader Verpleegzorg
5 pijlers van Waardigheid en Trots

De leden van de taskforce ‘Waardigheid en Trots’ hebben een concept kwaliteitskader verpleegzorg en leidraad verantwoorde personeelssamenstelling aangeboden aan Zorginstituut Nederland. De partijen in de taskforce nemen nu samen de regie bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader dat op 1 oktober 2016 wordt opgeleverd.

Het Zorginstituut is positief over de beweging naar individuele aandacht en maatwerk die uit de huidige documenten blijkt en kijkt uit naar een volwaardig kader met instrumenten dat de sector nieuw houvast geeft bij het leveren van goede verpleegzorg.

Kwaliteitskader

De partijen in de taskforce hebben samen de elementen benoemd waaraan goede verpleegzorg moet voldoen. Deze worden in het kwaliteitskader toegewezen aan de cliënt (en zijn directe omgeving), de professional en het organiseren van zorg. De elementen worden verder uitgewerkt en aangevuld met de meetinstrumenten die nodig zijn om de kwaliteit van zorg binnen een instelling zichtbaar te maken en extern te verantwoorden.

Leidraad personeelssamenstelling

De leidraad personeelssamenstelling gaat onderdeel uitmaken van het kwaliteitskader verpleegzorg. Het Vernieuwend aan deze leidraad is dat niet vanuit het beschikbare budget, maar vanuit de zorgbehoefte van cliënten wordt gekeken naar de benodigde mix van kennis, competenties en drijfveren bij het personeel. De concept-leidraad wordt in pilots aan de praktijk getoetst en op basis van ervaringen aangepast. Bij de uitwerking van het kwaliteitskader en de leidraad wordt gebruik gemaakt van inbreng van patiëntenervaringen, praktijkgegevens en feedback van uitvoerders.

Werkgroep

Het Zorginstituut heeft in 2015 een regisserende rol gespeeld bij de totstandkoming. Actiz heeft zich bereid verklaard de werkgroep te leiden die de uitwerking van het Kwaliteitskader verder oppakt. V&VN zal de praktijktoets van de leidraad personeelssamenstelling oppakken als trekker. De partijen in de taskforce hebben toegezegd het kwaliteitskader uiterlijk op 1 oktober 2016 aan te leveren bij Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut heeft vertrouwen in de doorontwikkeling en blijft de vinger aan de pols houden. Het handhaaft zijn tijdelijke expertcommissie verpleegzorg.

Documenten

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *