De Tweede Kamer vindt net zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat de kwaliteit in de ouderenzorg omhoog moet. SP, PVV, D66 en CDA willen een debat met verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Bekijk de vijf thema’s waarop de sector moet verbeteren. (Zorgvisie)

Lees in Zorgvisie over de vijf steken die de ouderenzorg laat vallen.

Gemeenten leggen zorgaanbieders flinke kortingen op bij de aanbesteding van de Wmo. De kortingen lopen op tot tachtig procent. Lees in Zorgvisie het artikel over de forse kortingen op de Wmo door Gemeenten.

En wat betekenen bovenstaande zaken voor de praktijk? Hierover praten wij 18 juni tijdens de themabijeenkomst “Veranderingen in de langdurige zorg en gevolgen voor de medezeggenschap” bij Ommelander Ziekenhuis Groep in Delfzijl. ’s Middags discussiëren we over de gevolgen voor de medezeggenschap. De volgende stellingen worden geponeerd:

Stelling 1: “Van Medezeggenschap naar Partnerschap” De functie van cliëntenraadslid hoeft niet vrijwillig te zijn, dit kan een betaalde functie zijn die bijvoorbeeld ook door ***** is te vervullen!?

Stelling 2: “Van Medezeggenschap naar Participatie.” Weg met de regel- en wetgeving en de vastgelegde rechten en plichten, laat het veld zelf bepalen hoe zij mee willen denken!?

Stelling 3: “Van lokale Medezeggenschap naar centrale, wijkgerichte of regionale Medezeggenschap.” Laat de activiteiten/bewoners/vrijwilligers commissies lokale zaken zoals koffie, activiteiten, recreatie voor rekening nemen en laat de medezeggenschap zich richten op het beleid van de organisatie en de positionering in wijk/regio!?

Stelling 4: “Van Interne communicatie naar Wijkgerichte communicatie.” Extramuralisering heeft grote gevolgen voor de communicatie met de achterban.  Wat zijn deze gevolgen? Hoe zijn deze in beeld te brengen? Wat zijn nieuwe gesprekspartners?

Wat is uw mening?

 

Vergelijkbare berichten

2 reacties

 1. 1. De functie van cliëntenraadslid bezoldigen? Hoe beïnvloedt dit de onafhankelijke positie? (“wiens brood men eet…”). Is er anders onvoldoende kwaliteit/professionaliteit beschikbaar? Dan zoek je niet goed. Er zijn andere manieren voor waardering.
  2. Ja, als daarvoor dan wel een wettelijke basis is geregeld. Het werkt als het systeem van “zelfsturende teams”, dat moet je leren en daarvoor moet je goede voorwaarden creëren. Dus niet “zo maar” in het diepe gooien en achteraf constateren dat het (dus) niet werkt.
  3. Helemaal voor. Mits alle professionals in de wijk (zorg en welzijn) zich hieraan committeren.
  4. Hard nodig. Staat in relatie tot stelling 3. Uitgangspunt = Iedere burger in de wijk heeft recht op informatie over hoe en waar zorg en welzijnsvoorzieningen beschikbaar zijn, hoe (en door wie) eigen regie en zelfmanagement wordt gefaciliteerd, over gezondheidsvaardigheden, lifestyle, preventie en alles, wat daarvoor al voorhanden is. Er moet een informatieplatform worden gebouwd, waar iedere burger op kan inloggen (fysiek en digitaal)..

  1. Dag Joke,

   Dank je wel voor je heldere antwoorden! 1. Over het wel/niet betalen van cliëntenraadsleden voor hun werk lopen de meningen al jaren ver uiteen. Er is niet een duidelijke lijn in te ontdekken. Alles kan en alles komt voor; onkostenvergoedingen, vacatiegelden, prestatiebeloningen of inkomen naar werk. 2. Hier heb jij een afwijkende mening van het merendeel; het merendeel vindt dat het wettelijk kader moet blijven en misschien zelfs verscherpt moet worden omdat de medezeggenschap anders teveel een ‘wassen neus’ wordt. 3. Een voor veel cliëntenraden hele nieuwe ontwikkeling door een nieuwe situatie; hierover zijn we druk in gesprek met cliëntenraden in het land. 4. Boeiende reactie waar zeker op voort te borduren is! Als je ervoor voelt ben je van harte welkom in de pilotgroep ‘Medezeggenschap Nieuwe Stijl’ die in september van start gaat. Laat het mij dan even via de mail weten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *