Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over acties ter verbetering van de informatiepositie privacy/medisch beroepsgeheim.

Eerder al werd aangegeven dat het belangrijk is dat verzekerden en patiënten goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten ten aanzien van privacy en het medisch beroepsgeheim. Ook werd aangegeven dat VWS in gesprek zou gaan met de Patiënte federatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om te bekijken hoe huidige dingen beter kunnen.

Er is inmiddels al veel informatie beschikbaar over privacy en het medisch beroepsgeheim. Ten behoeve van de verzekerde en patiënt zetten bovengenoemde partijen zich in om de nodige verbeteringen door te voeren. Het gaat dan niet zo zeer om méér informatie maar om betere informatie. Dat wil zeggen een andere wijze van presenteren of updaten van de al beschikbare informatie. Diverse acties zijn en worden in gang gezet. Welke dat zijn en hoe dit wordt gedaan leest u HIER.

Klik hier als u de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins wilt inzien. 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *