Bron: Nieuwsbericht | 12-05-2016 Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet tijdens haar bezoeken aan verpleeghuizen dat er keihard wordt gewerkt. En het werk is er de afgelopen jaren niet makkelijker op geworden. Steeds meer mensen krijgen dementie. Mensen met dementie hebben meer hulp en zorg nodig. Ook verandert vaak het gedrag van mensen met dementie. Ze kunnen bijvoorbeeld agressief of passief worden. De zorg voor mensen met dementie vraagt veel van de zorgmedewerker. Om die zorgmedewerker een handje te helpen heeft de inspectie een eenmalige uitgave in de vorm van een mini-tijdschrift ontwikkeld, met daarin onder andere de 8 kernelementen. Dit zijn handvatten die helpen om goede zorg te verlenen aan mensen met dementie. Daarnaast staan er ook verhalen in van goede voorbeelden die de inspecteurs zagen tijdens de inspecties bij zorginstellingen.

Waarom zijn er 8 kernelementen?

Natuurlijk moet de zorg voor mensen met dementie aan de standaard kwaliteit voldoen. Net als alle andere zorginstellingen. Maar de zorg voor mensen met dementie die onbegrepen gedrag vertonen vraagt nog meer. Enkele jaren geleden zijn de 8 kernelementen ontwikkeld om zorgmedewerkers te helpen bij het verlenen van goede zorg voor mensen met dementie. In dit mini-tijdschrift staan deze 8 kernelementen beschreven.

Een van de kernelementen is bijvoorbeeld dat de zorgmedewerker niet alleen de cliënt kent, maar ook zijn levensgeschiedenis. Dit helpt de zorgmedewerker namelijk in het begrijpen van het gedrag van de bewoner.

Zo was er bijvoorbeeld een vrouw die steeds heel boos werd als ze in bed werd gelegd. De zorgmedewerker wist dat de vrouw vroeger verloskundige was. Toen ze met haar dochter sprak, leerde ze dat als de vrouw dienst had, in kleding bovenop de dekens lag. Zo kon ze als ze werd opgeroepen snel de auto in op weg naar de bevalling. De medewerkers leggen nu de vrouw met kleding op bed en de boosheid is verdwenen. En als ze slaapt, legt de avonddienst een deken over haar heen.

Wat doet de inspectie met de 8 kernelementen?

De inspectie kijkt bij haar bezoeken of er gewerkt wordt volgens deze kernelementen. De inspecteurs gebruiken hiervoor een nieuw hulpmiddel. Een belangrijk onderdeel van dit hulpmiddel is dat de inspecteurs een poosje in de huiskamer meekijken. Zij observeren hoe zorgverleners reageren op een bewoner, en andersom. Worden activiteiten gestimuleerd door de medewerkers? Wordt met de bewoners gepraat, een liedje gezongen, een spelletje gedaan, gewandeld? Hoe is de stemming van bewoners, hoe betrokken zijn zij bij de omgeving?

Waarom een mini-tijdschrift?

Uit de inspectiebezoeken van vorig jaar bleek dat veel zorgmedewerkers de 8 kernelementen kennen. Maar nog niet alle kernelementen vormen de basis van de dagelijkse zorg. Daarom wil de inspectie met deze uitgave uitleggen wat de 8 kernelementen nou precies inhouden. En de goede voorbeelden die we zagen in zorg, met alle zorgmedewerkers delen!Zo kan men van elkaar leren en goede ideeën afkijken. Het wiel hoeft tenslotte niet steeds opnieuw te worden uitgevonden.

Op 12 mei, de Dag van de Verpleging, valt bij zo’n 600 verpleeghuizen de uitgave op de mat.

Meer informatie

Vergelijkbare berichten