Waar houdt de Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant (HAP OB) zich mee bezig?

Cliëntenraad Huisartsenpost Oost-Brabant

 

In 2021 is de werving van nieuwe kandidaten aangepakt en na een uitgebreide sollicitatieprocedure is de cliëntenraad erin geslaagd een tweetal nieuw leden met unanieme instemming te kunnen benoemen! Natuurlijk wensen wij de nieuwe leden heel veel succes en plezier!

In 2021 waren dit de belangrijkste bespreekpunten van de cliëntenraad:

 • Actualisering werkplan 2021 Cliëntenraad
 • Profielschets lid Raad van Commissarissen
 • Communicatiestrategie
 • Beleidsdag organisatie
 • Studiedag Cliëntenraad
 • Pilot Regionale Zorgcoördinatie deelproject Verlengde Gemeenschappelijke Triage (VGT)
 • Patiënttevredenheidsonderzoek
 • Werving en benoeming nieuw leden Cliëntenraad
 • Verdeling taken en buddy’s Cliëntenraad per 1 januari 2022
 • Te verwachten adviesaanvragen 2022

 

De cliëntenraad bracht in 2021 gevraagd advies uit over de volgende onderwerpen:

 • Profielschets lid RvC
 • Profiel klachtenfunctionaris
 • Jaardocument 2020
 • Verplaatsen huisartsenpost
 • Jaarplan en begroting 2022
 • Functieprofiel klachtenfunctionaris

 

Jaarverslag 2021 Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant

Misschien ook interessant:

Jaarverslag 2021 Centrale Cliëntenraad KwadrantGroep

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *