Samen, schouder aan schouder opkomen voor de zorg

CCR Kwadrantgroep “schouder-aan-schouder”

Voorwoord door de voorzitter:

De problematiek die ons in 2021 heeft beziggehouden, die alle facetten van een crisis vertoonde, zorgde niet alleen voor een grote mate van onderlinge betrokkenheid, maar ook het besef te worden geconfronteerd met iets waar we onvoldoende greep op hadden.
Dat besef was een confrontatie met de relativiteit van het dagelijks bestaan, het maatschappelijk gebeuren. In onze omgeving werd dit contrast des te duidelijk en voelbaar vanwege de kwetsbaarheid van onze cliënten en hun situatie. Hoop- en rustgevend was dat de
medewerksters/-ers hun stinkende best bleven doen om de cliënten zo goed mogelijk te blijven verzorgen.

Het was behelpen om het contact tussen de diverse geledingen nog enigszins goed te laten verlopen. Desalniettemin is geprobeerd met de diverse contacten en overlegvormen elkaar te informeren en gedachten uit te wisselen. Daarbij is bijzondere aandacht besteed aan een breed
overleg met de voorzitters van de Cliëntenraden. Daarmee niet alleen het contact bevestigend maar ook de rol en functie van de basis van de cliëntmedezeggenschap.

De ontwikkelingen in een jaar beschouwend, kan niet ieder aspect worden genoemd. Echter het is van belang een aantal specifiek te benoemen:
– Zoals de bijeenkomsten waarin extramurale cliëntenraden zich gezamenlijk bogen over relevante ontwikkelingen. Dit mede tegen de achtergrond dat twee-derde van onze cliënten extramurale hulp ontvangen.
– Ook de instelling van een aantal Commissies als gesprekspartners van verschillende organisatieonderdelen. Daarmee een aanzet gevend tot een betere uitwisseling van informatie en vroegtijdige betrokkenheid. Ook door het betrekken van leden van lokale
cliëntenraden bij breder liggende onderwerpen wordt het belang van een opbouw vanuit de basis van de zorg benadrukt.
– Ons Werk- en beleidskader Zorg voor kwaliteit zag het levenslicht. Zodra een wegebbende pandemie het toelaat, komen we als dagelijks bestuur van de CCR graag bij alle lokale raden toelichten hoe het stuk zich verhoudt tot de dagelijkse praktijk in de huizen en bij de mensen
thuis.

Ontwikkelingen die zich de komende jaren zullen doorzetten. Daarbij staat de kwaliteit van zorg en persoonsgerichtheid voorop.
De inzet van CR- en CCR-leden is groot, ongeacht de moeizame corona-omstandigheden én ondanks persoonlijke omstandigheden van ziekte en verlies. Juist deze gezamenlijke inzet kan veel bewerkstelligen: “schouder-aan-schouder” dus.

Homme Biemold
Voorzitter

Jaarverslag 2021 Centrale Cliëntenraad KwadrantGroep

 

Misschien ook interessant:

Jaarverslag 2021 Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *