Een alternatief plan voor het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden

De Cliëntenraad van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis ontwikkelt momenteel een alternatief scenario voor de toekomst van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Dit alternatief scenario zal onderdeel uitmaken van het advies dat de Cliëntenraad in december aan de Raad van Bestuur moet uitbrengen en dat het plan voor een fusie van het Hofpoort ziekenhuis met het Antonius Ziekenhuis tot onderwerp heeft. Daarbij gaat het in dit concrete advies om een alternatief voor met name de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestuursstructuur en verdeling van capaciteiten en functies over de drie locaties, i.c. Woerden, Leidse Rijn en Nieuwegein.

Zoals bekend is door de besturen van beide ziekenhuizen gekozen voor het zogenaamde “scenario G”, waarbij de kliniek in Woerden op afzienbare termijn verdwijnt en er alleen een polikliniek over blijft.

Op verzoek van de Cliëntenraad ondersteunt voormalig algemeen directeur/voorzitter RvB dr. Hans Hagen de Cliëntenraad bij het ontwikkelen van een alternatief scenario. Dit scenario H (de H van Hofpoort) zal worden doorgerekend door een externe adviseur, die daarbij hetzelfde rekenmodel zal hanteren dat werd gebruikt voor de scenario’s die de Raden van Bestuur hebben ontwikkeld. Hierdoor ontstaat een scenario dat zo goed mogelijk vergelijkbaar wordt met het genoemde G-scenario, dat voor advisering voor ligt.

Namens de Cliëntenraad:

Dr.ir. Henri Dekker, voorzitter

Agnes ten Hoeve, secretaris

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *