NCZ Jaarverslag 2020

Absoluut dieptepunt in 2020

Lockdown vanwege Coronavirus

Begin maart 2020 maakt het kabinet de eerste algemene maatregelenbekend om het coronavirus te bestrijden. Halverwege maart gaat Nederland in een lockdown. Instellingen voor langdurige zorg gaanvolledig op slot en ziekenhuizen worden overspoeld door Covidpatienten, waardoor de reguliere zorg wordt afgeschaald. Cliëntenradenkomen massaal aan de zijlijn te staan. Maatregelen worden aangepast en doorgevoerd zonder cliëntenraden te betrekken. Het is een noodsituatie die vraagt om improvisatie en flexibiliteit van cliëntenraden en dus ook van NCZ.

Hoogtepunt van 2020

Wmcz 2018

Op 30 maart wordt het Koninklijk besluit tot inwerkingtreding van de Wmcz 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. Alhoewel sommige koepelorganisaties de ministervragen om uitstel van de nieuwe wet, vanwege de coronapandemie, treedt de wet toch in werking op 1 juli 2020! Waarmee een lange periode van lobbyen wordt afgesloten en een nieuwe periode intrede doet. Het samenvallen met de coronapandemie maakt dat dit anders verloopt dan was verwacht en dat improviseren noodzakelijk blijft.

Activiteiten

Activiteiten in het land komen grotendeels stil te liggen en worden vervangen door online meetings

De kreet van NCZ “Met Volle Vaart Vooruit in 2020!” krijgt door de coronapandemie een hele andere invulling en betekenis. Vinden er in januari en februari nog openbare activiteiten in het land plaats, in maartkomen die volledig stil te vallen. Om cliëntenraden toch te kunnen blijven bereiken en bedienen wordt ingezet op nieuwsbrieven met persoonlijke berichten, blogs, telefonische interviews, podcasts, infographics, filmpjes, webinars, e-learnings en online inspiratie en intervisie sessies. Langzaam wordt opgeschaald naar online cursussen en leergangen. Het vergt een investering in de juiste middelen en een omslag in denken en doen van zowel de deelnemers als de trainers.

Organisatie

Thuiswerken is het nieuwe motto

Thuiswerken is hét motto van 2020. Het kantoor van NCZ in Duiven wordt opgezegd en verplaatst naar de Loostraat in Loo. Waar voldoende geschikte kantoorruimte en faciliteiten beschikbaar zijn.
Overleggen met de Raad van Toezicht, met teamleden, met trainers en met adviseurs gebeuren veelal online. Gedurende de zomermaanden doener zich gelegenheden voor om onder voorwaarden en met inachtneming van de maatregelen, fysiek bijeen te komen. Er vinden dan overleggen plaats met de Raad van Toezicht en met de trainers. In het najaar van 2020 lopen de besmettingen met het coronavirus weer op en kan er niet meer fysiek overlegd worden. Cliëntenraden en zorgorganisaties bellen veelvuldig naar NCZ voorinformatie en advies inzake de nieuwe wet en andere onderwerpen. De telefoon staat roodgloeiend.
Vandaar dat er een 0900 nummer wordt geopend (0900 5050800) en vandaar dat NCZ voortaan ook gebruikmaakt van een telefooncentrale.

Trainers en adviseurs

De trainers en adviseurs voor NCZ zijn ZZP-er/Freelancer. Zij verzorgen cursussen, workshops, leergangen, opleidingen, advies, ondersteuning, begeleiding en bemiddeling.
Natuurlijk doen zowel NCZ als de trainers afzonderlijk hun uiterste best hun didactische vaardigheden, kennis en kunde op peil te houden. In 2020 waren er twee bijeenkomsten.
Een professionaliseringsbijeenkomst en een periodiek overleg voor de trainers.

Incompany trainingen

In 2020 verzorgde NCZ ondanks de coronapandemie 45 incompany trainingen en begeleidingstrajecten. Dit waren vooral cursussen van één of meerdere dagdelen en workshops. Maar er werden ook leergangen voor het professionaliseren van de cliëntenraad en voor het voorzitterschap van de cliëntenraadgegeven. En er werden trajecten om de medezeggenschap op te zetten of om te vormen aangeboden.

NCZ Jaarverslag 2020

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *