Koraal zoekt een Ondersteuner Centrale Cliëntenraad en Centrale Deelraden

Koraal hecht veel belang aan medezeggenschap. Medezeggenschap van medewerkers, ouders, leerlingen en cliënten. Voor de cliëntmedezeggenschap is recent een structuur ingericht van cliëntenraden en verwantenraden per regio met een centrale cliëntenraad en centrale deelraden (voor bewoners, jongeren en verwanten) op Koraal-niveau. Dat proces van inrichting is nog volop bezig.

Voor de ondersteuning van deze centrale cliëntenraad en de centrale deelraden zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor de functie van Ondersteuner Centrale Cliëntenraad en Centrale Deelraden. Je werkt gemiddeld 20 u/w. Standplaats in overleg.

Over Koraal

Bij Koraal werken we voor mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en (zeer) complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Wij bieden zowel jeugdhulp, verstandelijk gehandicaptenzorg als onderwijs en participatie. Ons werkgebied is Limburg en Noord-Brabant. Onze ambitie is het bieden van een integraal pakket zorg, onderwijs en participatie. Dat is uniek. Het stelt ons in staat om kinderen, jongeren, volwassenen, leerlingen en hun netwerk altijd die ondersteuning te bieden die zij op een bepaald moment in hun leven nodig hebben. We doen dat gedeeltelijk vanuit onze eigen scholen en instellingen en gedeeltelijk aangevuld door samen te werken met onze ketenpartners. Op dit moment werken bij Koraal bijna 4000 professionals samen aan deze ambitie.

Over de functie

Als Ondersteuner CCR & CDR ondersteun je de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Deelraden. Daarnaast ondersteun je bij  de invoering van de nieuwe vormen van medezeggenschap.

In overleg met de voorzitter van de CCR ben je verantwoordelijk voor ondersteuning van de aan jou toegewezen raden. Dat houdt in dat je:

  • De vergaderingen organiseert, voorbereidt en bijwoont, wanneer nodig in overleg met de ondersteuners van de regionale raden;
  • De raden informeert over ontwikkelingen op voor hen relevante gebieden binnen en buiten Koraal;
  • Het ambtelijk aanspreekpunt bent voor de raden,  voor medewerkers van Koraal en derden;
  • Adviezen en instemmingsbesluiten van de raden voorbereidt. Je voert overleg wanneer nodig en je redigeert de adviezen en instemmingsbesluiten;
  • De regionale en centrale raden informeert over onderwerpen die relevant zijn voor de betrokken raden, naast de afstemming van activiteiten;
  • Het naleven van wetten en procedures m.b.t. cliëntmedezeggenschap bewaakt;
  • De raden adviseert over voor hen relevante deskundigheidsbevordering.

Jij verzorgt daarnaast de inhoudelijke aansturing en ondersteuning van het secretariaat van de CCR. Je maakt deel uit van het team Medezeggenschapsfunctionarissen.

Klik hier voor meer informatie over de vacature Ondersteuner Centrale Cliëntenraad en Centrale Deelraden bij Koraal

Download hier een pdf bestand met de vacaturetekst

Klik hier voor onze uitgebreide functieomschrijving voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *