Jaarverslag 2015 De Zorggroep en Cliëntenraad

De cliënt is het uitgangspunt voor de zorg en de dienstverlening. Om in deze ontwikkeling mee te gaan werkt De Zorggroep verder aan het toekomstbestendig inrichten van de organisatie. Kwaliteit en veiligheid staan onverminderd voorop. Het opnieuw inrichten van de organisatie is een uitdaging die flexibiliteit van de medewerkers vraagt. Zij staan voor liefdevolle en professionele zorg voor de cliënt.

Cliënttevredenheid:
Ruim 35 locaties en Groene Kruis Thuiszorgteams hebben meegedaan aan de zgn cqi-meting, een onderzoek naar de ervaringen van cliënten. Er werd een hoge waardering uitgesproken ten aanzien van de thema’s schoonmaak, inrichting en privacy onder de cliënten woonachtig in een zorgcentrum.
Bij Groene Kruis Thuiszorg scoorden de teams beter dan het voorgaande jaar en tevens beduidend hoger ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Medezeggenschap:
Naast de inspraak via de VAR en overleg met externe stakeholders is de medezeggenschap geborgd door regulier overleg tussen bestuurder, directeuren en managers enerzijds en de (centrale) ondernemingen cliëntenraad anderzijds. De vijf regionale ondernemingsraden en de vijf regionale cliëntenraden  zijn in 2015 opnieuw ingericht conform de nieuwe organisatiestructuur van De Zorggroep. Met nu drie sectorale ondernemingsraden en een ondernemingsraad voor de ondersteunende concerndiensten. Daarnaast zijn er drie sectorale diverse lokale cliëntenraden.
In 2015 was de VAR weer volop “back in business”. Via regulier overleg is de directe link tussen werkvloer en bestuurder hersteld.

Klik hier voor het volledige Jaarverslag 2015 De Zorggroep en Clientenraad.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *