Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ.nl)

IGZ en Nza presenteren kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’  IGZ en Nza presenteren kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben samen een kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ opgesteld. Zij willen hiermee duidelijk maken wat zij verstaan onder Goed Bestuur in de Zorg. En wat zij verwachten ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Ook beogen de IGZ en Nza duidelijkheid te verschaffen over de verhouding tussen de raad van toezicht en de externe toezichthouders IGZ en NZa.

NCZ pleit ervoor dat de relatie Raad van Toezicht en Cliëntenraad ook als een autonome relatie wordt omschreven. Immers; de Raad van Toezicht houdt toezicht op de gehele organisatie en de Cliëntenraad heeft een controlerende functie op het algemene zorgbelang en de algehele kwaliteit van zorg. Deze partijen kunnen elkaar dus zeker versterken!

Nog te vaak wordt de relatie RvT/CR omschreven als een relatie die in het verlengde van de relatie RvB/CR ligt. Met andere woorden; cliëntenraden kunnen in veel gevallen alleen zaken met toezichthouders bespreken in aanwezigheid van de bestuurder.

NCZ heeft in samenwerking met De Erkende Toezichthouder een visie opgesteld over de samenwerking tussen Raad van Toezicht en Cliëntenraad en een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst tussen Raad van Toezicht en Cliëntenraad.

Download hier de visie van NCZ en De Erkende Toezichthouder met betrekking tot de relatie RvT/CR

Download hier het model samenwerkingsovereenkomst RvT/CR

Lees hier het gehele bericht van de Igz over Toezicht op Goed Bestuur en zie de factsheet en het Kader Toezicht Goed Bestuur

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *