Wetsvoorstel WMZC zorgt voor herstel menselijk maat in de zorg.

NCZ heeft met name de opmerkingen van advocaat Van Malssen in het artikel Nieuw wmcz-voorstel ‘catastrofaal’ in de Zorgvisie van 17 februari jl. met stijgende verbazing gelezen.

Van Malssen is met zijn kantoor Dirkzwager sinds jaar en dag een drijvende kracht achter het ontstaan van steeds grotere fusiezorginstellingen. Dat die creaties inmiddels niet of nauwelijks meer te besturen zijn, is een inzicht dat veel betrokken partijen gelukkig niet langer willen ontkennen. De wijze waarop Van Malssen cliëntenraden dan toch durft weg te zetten als iets wat “heel veel tijd, geld discussie en administratieve rompslomp” kost, en de organisatie “bijna onbestuurbaar” maakt” zegt veel over hoe veel grotere zorginstellingen, en hun adviseurs, de schuld van hun eigen wanproducten steeds maar weer bij de cliënten willen neerleggen. Die cliënten hebben in elk geval nooit om al die fusies gevraagd. Sterke, wettelijk verankerde medezeggenschap van clienten is vandaag de dag noodzakelijk om de menselijke maat terug te krijgen in de zorg. Het wetsvoorstel voorziet in die noodzaak. Ook dat wordt inmiddels breed onderkend. Integere bestuurders en toezichthouders in de zorg – en dat zijn er veel – piekeren er dan ook niet over het wetsvoorstel, en cliëntenmedezeggenschap in het algemeen, te kwalificeren als iets dat vooral rompslomp en discussie veroorzaakt.

Wat wordt gesteld over het enquêterecht is compleet onjuist. Dat het enquêterecht alleen zou kunnen zien op een organisatie als geheel is geen regel, en er is geen reden omdat in de zorg opeens anders te gaan doen. Tenzij men het enquêterecht vooral maar lastig vindt natuurlijk. Anders dan wordt gesteld zijn er voldoende waarborgen in de wet die beschermen tegen lichtvaardig gebruik van het enquêterecht, ook in de zorg. Het beeld dat er vijf zinloze, kostbare zaken door cliëntenraden bij de Ondernemingskamer gestart zouden zijn klopt ook al niet. In de vier (niet vijf!) zaken die op initiatief van een cliëntenraad bij de Ondernemingskamer zijn terechtgekomen, heeft de rechter óf ingegrepen, óf bracht de druk van de zitting met zich dat partijen elkaar alsnog vonden, óf kwam de zorginstelling onder druk van de procedure alsnog met toezeggingen. In elk van die zaken heeft het enquêterecht bewezen dat het een voor cliëntenraden effectief middel is om alsnog gehoord te worden wanneer bestuur en toezicht niet uit de ivoren toren wil komen. Daarbij komt, het enkele gegeven dát een cliëntenraad de mogelijkheid heeft om bestuur en toezichthouders voor een gespecialiseerde rechter ter verantwoording te roepen, is van zichzelf al essentieel voor het bereiken van een beter evenwicht tussen zeggenschap en medezeggenschap.

NCZ ondersteunt het wetsvoorstel in de huidige vorm. Het is geen paniekvoetbal. Het draagt zorg voor herstel van de menselijke maat in zorginstellingen die alleen al door hun omvang te ver van de cliënten bestuurd worden.

NCZ steunt de reactie ‘Angst voor rechtszaken door cliëntenraden onterecht’ van LOC in Zorgvisie, van harte.

Evenals de reactie ‘Versterking medezeggenschap cliënten hard nodig’ van Marijke Malsch in Zorgvisie.

Lees hier meer over de WMCZ 2018

Mr.dr. Marijke Malsch is auteur van Dwang of bevrijding? De invoering van de community care in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, en van Inspraak van verstandelijk gehandicapten: effectiviteit en ineffectiviteit van wet- en regelgeving (samen met M.L.W. Verhagen-Maat)

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *