Vanaf 12 maart dit jaar ligt de cliënten medezeggenschap nagenoeg stil. Zorgorganisaties volgen de acuut opgelegde richtlijnen van overheid en RIVM. (Centrale) Cliëntenraden worden nog in meerdere of mindere mate geïnformeerd. Maar van formele adviestrajecten is nog nauwelijks sprake. Ook komen de meeste cliëntenraden niet meer in zorginstellingen. Dat verschilt per sector. De verpleeghuizen zijn ‘op slot’ maar in de ziekenhuizen bijvoorbeeld wordt af en toe weer fysiek vergaderd.

Dat de medezeggenschap stil ligt, is begrijpelijk, gezien de situatie. Maar het is van belang dat cliëntenraden de draad weer oppakken en dat we het vliegwiel weer aanjagen.

Zoals u weet gaat op 1 juli a.s. de nieuwe Wmcz2018 van kracht. Nog 7 weken. We weten wat er allemaal kan veranderen in 7 weken.

Hopelijk zet de daling van besmettingen door en kunnen we tegen die tijd langzaam weer bijeen komen om te overleggen. De afgelopen coronaperiode zal worden geëvalueerd. Wat ging goed, wat kon beter en hoe moet het voortaan. En vooral, wat brengt de (nieuwe) toekomst. Wat ons betreft ligt cliëntenperspectief, dat even zwaar weegt als alle andere zorgaspecten, in het nabije verschiet. In een omgeving waar cliënten samen met zorgverleners beslissen en waar co-creatie de nieuwe norm is. Binnen kaders van systemen en protocollen die cliënten en zorgmedewerkers dienen, in plaats van andersom. Om dit te bewerkstelligen bent u aan zet. U krijgt na 1 juli Instemmingsrecht, Initiatiefrecht en gevraagd en ongevraagd Adviesrecht! Daarmee kunt u echt verschil gaan maken en invloed gaan uitoefenen. Hier hebben wij voor gevochten; pakt u de handschoen weer op!?

Bereid u voor. Verdiep u in de nieuwe kansen en mogelijkheden. Het werk dat u doet is weliswaar vrijwillig, maar niet voor de lol en zeker niet vrijblijvend.

U kunt NCZ altijd bellen of mailen met vragen of voor advies.

Nog maar weer eens heel veel sterkte en zet hem op met het werk!

Hartelijke groeten,

Marika Biacsics – van der Horst
voorzitter bestuur NCZ

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *