Kamerbrief over voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen

Bron: Rijksoverheid


Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).

Met een PGO kan iedere Nederlander zijn gezondheidsgegevens regelen in een app of op een website. Bijvoorbeeld de gegevens die in het systeem staan bij het ziekenhuis, de huisarts en de verloskundige.

Sneller naar een goed gevuld PGO

In zijn brief gaat de minister in op wat er verder nodig is om, conform de afspraken in het coalitieakkoord en het Integraal Zorgakkoord, in 2025 te komen tot een goed gevuld PGO met meerwaarde voor mensen. De aanpak om hier versneld te komen wil Kuipers daarom als volgt veranderen:

  • Conform het advies van de partijen in het ‘MedElkaar’ traject meer inzetten op publieke sturing en regie.
  • Meer werk maken van het betrekken van zorgpartijen met als leidraad de in IZA-verband ontwikkelde herijkte visie op PGO’s.
  • Het aanpassen van de vormgeving van de financiering van PGO’s om te komen tot minder, kwalitatief hoogwaardiger en qua inhoud en presentatie meer eenduidige PGO’s.
Kamerbrief over voortgang PGO's
Den Haag, 07-01-2022 Ernst Kuipers FOTO MARTIJN BEEKMAN / D66

Op één plek gezondheidsgegevens ophalen, bewaren en toevoegen

Ook staat in de Kamerbrief: ‘Met de persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen mensen op één plek hun gezondheidsgegevens ophalen, bewaren en toevoegen. Ook kunnen ze samen met zorgverleners invulling geven aan passende hybride zorg en aan hun eigen gezondheid werken. Om dat alles mogelijk te maken zijn nog wel aanvullende stappen nodig in aanvulling op alles wat al gaande is. In deze brief heb ik geschetst hoe ik in 2025 tot goed gevulde en goed werkende PGO’s voor iedereen wil komen. Ik ben voornemens dat te doen door meer regie te nemen, zorgverleners intensief te betrekken en te faciliteren en PGO’s een kwaliteitsimpuls te geven.’

Kamerbrief over voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen

Misschien ook interessant voor u

Kabinet komt met Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel

Whitepaper PGO, Quli en de Cliëntenraad

Webinar ‘Nut, noodzaak, toepassing en gebruik PGO’

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *