De Centrale Cliëntenraad van BrabantZorg maakt haar zorgen kenbaar in een brief aan Minister Schippers rondom de contractering van wijkverpleging met de zorgverzekeraars:

“BrabantZorg is een VVT-organisatie in de regio Oss, Uden Veghel, Bommelerwaard en ‘s-Hertogenbosch met zo’n 2500 intramurale en 2200 extramurale cliënten, die zorg ontvangen van 5500 medewerkers. Wij behoren tot de koplopers in de ouderenzorg in Nederland. Onlangs heeft de Raad van Bestuur zich genoodzaakt gezien om geen contract te sluiten met DSW
en Menzis. De reden hiervan is de te lage vergoeding om goede zorg te kunnen leveren.

BrabantZorg vindt menselijke warmte en betrokkenheid vanzelfsprekend, net als kwaliteit en professionaliteit. Als Centrale Cliëntenraad onderschrijven wij deze missie. Wij vinden het heel belangrijk dat hieraan geen concessies worden gedaan.

Wij staan achter het besluit van de Raad van Bestuur, maar we zijn er ons ook van bewust dat deze beslissing grote consequenties heeft voor de cliënten die bij bovengenoemde zorgverzekeraars aangesloten zijn. Daarbij denken wij ook aan uitkeringsgerechtigden (bijstand) die verplicht een collectieve verzekering hebben moeten afsluiten bij Menzis. Zij worden
gedwongen tot het nemen van stappen om of, hun vertrouwde zorgverlener te kunnen behouden of, een “vreemde” zorgverlener te moeten accepteren. Wij vinden dit een kwalijke zaak.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een berekening gemaakt waarvoor goede, verantwoorde zorg
geleverd kan worden. Kunt u ons uitleggen waarom zorgverzekeraars in meerdere of mindere mate onder deze kostprijs
offreren? Wat heeft het voor zin om een budget vast te stellen, als men er zich niet aan houdt? In hoeverre kan de overheid invloed uitoefenen om zorgverzekeraars onder druk te zetten?

Wij doen ons uiterste best om de belangen van de cliënten van BrabantZorg zo goed mogelijk te behartigen. Eigen regie nemen is het speerpunt in de transitie. Dat is voor veel ouderen nauwelijks uitvoerbaar. Door bovenstaande wordt het hen nog moeilijker gemaakt.

Wij vragen u dringend om alle invloed uit te oefenen om iedereen de keuze te laten behouden op de wijze waarop men de zorg graag wil. Wellicht kunt u zorgverzekeraars aanspreken om zich te houden aan de richtlijnen van de NzA.”

Download hier de brief van de Centrale Cliëntenraad van BrabantZorg aan Minister Schippers over contractering wijkzorg

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *