Waar loop jij als thuiszorgmedewerker tegenaan? Weet jij alles over de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg? Doe in 30 minuten deze gratis e-learning en ontvang een digitaal certificaat. De opgedane kennis kun je direct in de praktijk toepassen.

Klik hier om deel te nemen aan de gratis e-learning “wetgeving, financiering en ouderenzorg”. 

Je krijgt tijdens de test stellingen over onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het PGB. Is de Wmo alleen bedoeld voor kwetsbare ouderen? Kent de Wet langdurige zorg een eigen risico? Valt de dagbesteding voor thuiswonende kwetsbare ouderen onder de Zvw? Daarnaast krijg je ook vragen over voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld over meneer De Vries. Hij is gevallen en heeft meer zorg nodig. Hoe financier je dit?

Bij iedere vraag, of je antwoord nu goed of fout was, krijg je uitgebreide feedback. Daar leer je uiteindelijk het meeste van. Als je te weinig antwoorden goed hebt, ben je niet geslaagd. Gelukkig kun je de quiz net zo lang herhalen tot het wél lukt en zo dus toch een certificaat bemachtigen.
Deze Free Learning module is ontwikkeld door het Van Kleef Instituut en LOCOmotion met financiering van ZonMw.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *