Bron: WaardigheidenTrots.nl

Factsheet ‘Ouderen van nu en straks’: verschillen in kwetsbaarheid en preventie

Factsheet ‘Ouderen van nu en straks’: verschillen in kwetsbaarheid en preventie

Welke factoren dragen bij aan de kwetsbaarheid van ouderen en komt kwetsbaarheid in specifieke groepen vaker voor? De factsheet ‘Ouderen van nu en straks’ geeft antwoord op deze vragen op en gaat ook in op de verschillen tussen ouderen straks en nu.

De inzichten zijn gebaseerd op onderzoek van de RIVM naar de kwetsbaarheid onder zelfstandig wonenden van 40 tot 81 jaar. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie van VWS. De factsheet is ontwikkeld voor beleidsmakers, onderzoekers, zorgverleners en andere betrokkenen bij de preventie van kwetsbaarheid bij ouderen.

Soorten kwetsbaarheid

Uit het onderzoek blijkt dat er vier soorten kwetsbaarheid bestaan: fysieke, psychische, cognitieve en sociale kwetsbaarheid. Voldoende bewegen heeft een positief effect op alle soorten kwetsbaarheid. Extra aandacht is nodig voor de groep oudere mensen met een lage opleiding die vaker kwetsbaar is.

Generatieverschillen

De generatie ouderen van de toekomst is anders dan de generatie ouderen van nu. Zo roken de ouderen van straks minder dan de ouderen van nu, maar bewegen ze minder. Om met die verschillen rekening te houden is een generatiebewust beleid aan te bevelen, stelt het RIVM.

Download hier de factsheet ‘Ouderen van nu en straks’: verschillen in kwetsbaarheid en preventie

Vergelijkbare berichten