De maatschappij verwacht meer en meer samenwerking van organisaties.
Maar hoe geef je nu effectief advies over samenwerking?
Speciaal voor medezeggenschapsraden, intern toezichthouders en bestuurders hebben de samenwerkende rijksinspecties binnen het Toezicht Sociaal Domein een gespreksleidraad ontwikkeld.

Aandacht voor samenwerking

Samenwerken met andere organisaties en sectoren: niemand kan er meer omheen. Vooral als mensen te maken hebben met verschillende hulpverleners is het belangrijk dat organisaties samenwerken. Zo kunnen zij het totaalplaatje blijven zien. Maar hoe geef je deze samenwerking nu op een goede manier vorm?

Problemen van mensen op meerdere leefgebieden vragen erom dat organisaties samenwerken bij het bieden van hulp of ondersteuning. Deze ontwikkeling maakt dat ook cliëntenraden niet meer om dit thema heen kunnen. Een duurzame samenwerking van de organisatie valt immers onder het adviesrecht van de cliëntenraad. Maar hoe geef je nu effectief advies over samenwerking? Speciaal voor o.a. (centrale) cliëntenraden hebben de samenwerkende rijksinspecties binnen Toezicht Sociaal Domein de ‘gespreksleidraad Aandacht voor samenwerking’ ontwikkeld.

Gespreksleidraad om invloed uit te oefenen op samenwerking

Aandacht voor organisatie- en domeinoverstijgend samenwerken

Om preventie vorm te geven, om integrale ondersteuning dichterbij inwoners in de wijk te brengen: om allerlei redenen is het nodig om structureel samen te werken met andere organisaties en sectoren. Dit komt ook terug in verschillende landelijke akkoorden en programma’s zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV), het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Toezicht Sociaal Domein constateert al langer dat organisatie-overstijgende samenwerking in de praktijk vaak onvoldoende tot stand komt. De vier samenwerkende rijksinspecties binnen TSD besteden daarom in hun toezicht meer aandacht aan samenwerking.In de gespreksleidraad Aandacht voor samenwerking vind je handvatten om als cliëntenraad binnen je eigen organisatie en binnen de samenwerking het gesprek aan te gaan. Het document is een samenvatting van de handreiking ‘Stimulerend toezicht op samenwerking’ die inspecteurs van de samenwerkende rijksinspecties binnen TSD gebruiken.

Over Toezicht Sociaal Domein

Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsverband van vier rijksinspecties: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wij houden toezicht op de wer-king van het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. In ons toezicht kijken we naar de samenhang in hulp en ondersteuning die inwoners krijgen.

Misschien ook interessant

Patiënten als partners: de kracht van samenwerking in de zorg

Checklist Cliëntenraad bij fusie of duurzame samenwerking

Samenwerking verbeteren met consent

Vijf kenmerken van domeinoverstijgende samenwerking in langdurige zorg

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *