Checklist Cliëntenraad bij fusie of duurzame samenwerking

Een fusie is een ingrijpende wijziging in de structuur van een organisatie. Deze kan van grote invloed zijn op het zorgaanbod. Voor de cliëntenraad is het van essentieel belang om zich een beeld te kunnen vormen over de kwaliteit van de zorg na de fusie. Daarom zal hij uitgebreid geïnformeerd moeten worden over de verschillende aspecten van de fusie, die van invloed zullen zijn op de kwaliteit van het zorgaanbod.

Om de cliëntenraad terzijde te kunnen staan en te waarborgen dat de relevante informatie wordt aangeleverd heeft NCZ deze checklist samen met financiële en juridische deskundigen opgesteld.

De checklist gaat in op de volgende onderdelen:

  • Kwaliteit
  • Cliëntgerichtheid
  • Juridische aspecten
  • Financiële aspecten

De checklist kan worden aangepast (maatwerk) en NCZ kan advies en ondersteuning bieden aan de (centrale) cliëntenraad tijdens het fusietraject.

De checklist kan ook worden aangepast aan structuurveranderingen anders dan een fusie. Denk bijvoorbeeld aan een duurzame samenwerking of een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing.