Nieuws over de Hervorming Langdurige Zorg: Wmo 2015 is een feit!

De Eerste Kamer stemde op 8 juli in met de nieuwe Wmo 2015. Hiermee is de nieuwe wet een feit. De stemming volgde na een constructief debat met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK). Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren met ondersteuning van de gemeente.

De Wmo 2015 treedt 1 januari 2015 in werking. Gemeenten krijgen hiervoor 3,6 miljard euro extra. De totale korting op de Wmo 2015 bedraagt 0,7 miljard euro. Deze wet draagt er ook aan bij dat de langdurige zorg betaalbaar blijft.

Van Rijn: ‘Ik ben blij dat we met elkaar deze historische stap hebben kunnen maken. Uit het debat bleek brede steun voor de doelen en uitgangspunten ban de wet, bij voor-en tegenstanders.’

Passende ondersteuning op maat: maatwerkvoorziening

Ouderen en mensen met een beperking krijgen straks via de Wmo 2015 passende ondersteuning (begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp) die ze in staat stelt om thuis te blijven wonen. Gemeente en cliënt gaan gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken. De eigen mogelijkheden en behoeftes van de cliënt en zijn mantelzorger zijn hierbij het uitgangspunt. Indien de burger het niet zelf of niet binnen de vertrouwde omgeving kan oplossen, moet de gemeente passende ondersteuning bieden.

Lees hier het hele nieuwsbericht inclusief de kamerbrief over de financiële aspecten van de Wmo en het document met antwoorden op misverstanden over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *