De toestemmingsvereiste  voor vaccinatie bij wilsonbekwaamheid

De wettelijke toestemmingsvereiste  voor vaccinatie bij wilsonbekwaamheid  is ineens prominent in beeld. Het antwoord van (wettelijke) vertegenwoordigers op de vraag of er wel of geen toestemming wordt verleend voor het vaccineren, lijkt moeilijk te krijgen te zijn. Wat kan zorgen voor vertraging van het vaccinatieproces. Vandaar dat wij het volgende onder de aandacht willen brengen:

Wettelijke vertegenwoordiging

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. Hierin is de keuzevrijheid van cliënten geregeld alsook de wettelijke vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid. .

Het is van belang dat duidelijk is wie de wettelijke vertegenwoordiger van de wilsonbekwame cliënt is en dat deze informatie binnen de organisatie, prominent in het patiëntendossier, goed te vinden is.

Behandelwensen

Daarnaast is het van belang om tijdig helderheid te krijgen over de behandelwensen bij een coronabesmetting met complicaties. Dit geldt overigens niet alleen in het geval van wilsonbekwaamheid, maar dit geldt voor alle cliënten en waar nodig ook hun verwanten.

Behandelaars en verpleegkundigen kunnen dit actief aankaarten bij cliënten, verwanten en (wettelijke) vertegenwoordigers.

Behandelpaspoort

Wensen ten aanzien van het al dan niet vaccineren, behandelen, beademen en/of opgenomen worden op een IC,  kunnen opgenomen worden in het Behandelpaspoort. Het Behandelpaspoort is een boekje ter grootte van een paspoort waarin vragen staan, die mensen kunnen gebruiken om samen met hun naasten en de huisarts na te denken over wat ze al dan niet willen (er zijn verschillende extra versies verkrijgbaar zoals een versie voor slechtzienden, een makkelijk te lezen versie, een Turkse, een Marokkaanse en een Engelse versie).

Cliëntenraad

Cliëntenraden kunnen dit aankaarten bij hun zorginstelling en aansturen op tijdig contact met (wettelijke) vertegenwoordigers over behandelwensen en op goede, passende, begrijpelijke informatie en communicatie aan cliënten, verwanten en/of hun wettelijke vertegenwoordigers.

 

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

  1. Goed om een en ander nog eens duidelijk te benoemen, nu ook in verband met vaccinatie tegen het Covid-19 virus
    Was al onder de aandacht in verband met toestemmingsvereiste voor toepassen palliatieve zorg en Wet Zorg en Dwang
    Het behandelpaspoort is een ideaal document om het bespreekbaar te maken en vast te leggen, eenvoudiger dan het opstellen van een levenstestament.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *