De stem van het individu bij corona

Wie krijgt er wel of geen ic-bed, behandeling, beademing in het geval van ‘code-zwart?’ Dat is op dit moment een (politieke) discussie van vooral medisch specialisten, behandelaars en politici.
Wat wij missen in deze discussie rondom de ic-bedden en het dreigende ‘code-zwart’ is het te laat- of helemaal niet- horen van de stem van het individu, vóórdat de keuze urgent is.

Ook Diederik Gommers, intensivist bij het academisch ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, heeft bij een eerdere actie rondom code zwart al laten weten dat de informatie over de persoonlijke wensen van cliënten, op kritieke momenten, wordt gemist. Hierbij rijst ook de vraag of zorginstellingen de juiste (wettelijke) vertegenwoordigers per omgaande weten te bereiken. Cliëntenraden kunnen hierop wijzen en vinger aan de pols houden!

Eerder en zelf nadenken

Het is van belang dat cliënten, of in het geval van wilsonbekwaamheid, hun (wettelijke) vertegenwoordigers, nu al nadenken en laten weten waarvoor zij, al dan niet, toestemming geven in het geval van corona met complicaties. Dit kan op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

We zijn inmiddels bekend met de grilligheid van het coronavirus en het ziet ernaar uit dat het virus nog lang onder ons zal zijn. Het is van belang dat cliënten en hun (wettelijke) vertegenwoordigers eerder en zelf na denken en vastleggen hoe zij al- dan niet- behandeld wensen te worden, in het geval dat.

Wat wil ik

Men kan zich hierbij de legitieme, mogelijk confronterende, vraag stellen:

“Wat wil IK, als de situatie zodanig is om beademd te moeten worden?” (Bijvoorbeeld; ja zeker of absoluut niet of laat ik over aan)

Men kan dit vervolgens diepgaand met naasten en/of de huisarts bespreken. Daarmee kunnen paniektoestanden en moeilijke beslissingen door anderen, voorkomen worden.

Behandelpaspoort

Wensen ten aanzien van het al dan niet behandelen, kunnen opgenomen worden in het Behandelpaspoort. Het Behandelpaspoort is een boekje ter grootte van een paspoort waarin vragen staan, die mensen kunnen gebruiken om samen met hun naasten en de huisarts na te denken over wat ze al dan niet willen (er zijn verschillende extra versies verkrijgbaar zoals een versie voor slechtzienden, een makkelijk te lezen versie, een Turkse, een Marokkaanse en een Engelse versie).

Cliëntenraad

Cliëntenraden kunnen dit aankaarten bij hun zorginstelling en aansturen op goede, passende, begrijpelijke informatie en communicatie aan cliënten, verwanten en/of hun wettelijke vertegenwoordigers.

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *