Extra toezicht op zorgverzekeringsmarkt.

Schippers vraagt NZa extra toezicht op zorgverzekeringsmarkt.

Brief over aandachtspunten toezicht zorgverzekeraars 2015

In de brief van minister Schippers (VWS) aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het toezicht op zorgverzekeraars vraagt zij de NZa bij het toezicht speciaal te letten op een aantal punten. Bijvoorbeeld de relatie tussen budgetpolissen en de zorgplicht (goede zorg op tijd en binnen redelijke afstand).

Nadat het aanbod van ziektekostenverzekeringspolissen voor 2015 bekend is, heeft minister Edith Schippers (VWS) op 2 december 2014 de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om in hun werkprogramma 2015 extra aandacht te vestigen op een aantal signalen.

Schippers bevraagt de NZa expliciet op vijf punten:

  1. De budgetpolissen in relatie tot de zorgplicht; voldoen ook de meest vergaande budgetpolissen aan de zorgplicht, waaronder het leveren van zorg tijdig, binnen redelijke afstand? En wordt gecontracteerd op het criterium kwaliteit en prestatie, of alleen prijs?
  2. Marketing zorgverzekeraars; wat is de praktijksituatie betreffende de marketing van zorgverzekeraars met polissen gericht op specifieke doelgroepen? Leidt dit (direct dan wel indirect) tot ongewenste risicoselectie? Kan de NZa aangeven welke maatregelen genomen kunnen worden als dat zo is?
  3. Toenemend aantal zorgpolissen; is er met het grote aantal verschillende polissen (duizenden) nog sprake van een goed werkende en transparante verzekeringsmarkt? Zo niet, wat zijn maatregelen die daartegen kunnen worden genomen?
  4. Transparantie vergelijkingssites zorgverzekeringen; gezien het grote aantal polissen en daardoor de noodzaak van een keuzehulpmiddel voor de consument; is het toezicht op de keuzehulpmiddelen scherp, zijn maatregelen nodig en wat zijn maatregelen die kunnen worden genomen?
  5. Individuele beroepsbeoefenaren wijzen er op dat het voor hen moeilijk is om in contact te komen met hun zorgverzekeraar, waardoor zij hun innovaties en kwaliteitsniveau niet goed onder de aandacht van de verzekeraars kunnen brengen, er komt geen gedachtewisseling op gang over de prijs/kwaliteitsverhouding; wat zijn methoden om deze uitwisseling wel tot stand te brengen?

Download HIER de brief van Minister Schippers

NCZ pleit voor een Landelijke Cliëntenraad voor Zorgverzekeraars Nederland om vanuit het clientenperspectief de zorgverzekeraars te adviseren; wie denkt er met ons mee?

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. Dus eerst vrije marktwerking en nu “extra” toezicht. Hoeveel invloed kan de Nederlandse Zorgautoriteit hebben? Wellicht wat bijsturen op het gebied van prijs-kwaliteit verhouding. Probleem met de zorgverzekeringsmarkt is het gebrek aan transparantie. Er zijn teveel zorgverzekeraars die bovendien voor de leek zeer ingewikkelde zorgpakketten aanbieden. Er wordt 100 miljoen geinvesteerd aan klantenwerving. Dat zou niet nodig zijn met minder marktwerking en als polissen duidelijk en overzichtelijk zijn. Bovendien wordt dat indirect betaald door de klanten en dus de zorg duurder. Voor kleine zorgondernemers zoals een fysiotherapeut is transparantie ook een probleem, hun clienten komen steeds weer met de vraag: wordt dit of dat vergoed? Ze besteden 40% van hun tijd aan administratieve bezigheden, mede wegens marktgerichtheid van zorgondernemers. Redenen genoeg om marktwerking te verminderen en transparantie van zorgverzekeraars te verhogen.

  2. Minder machtspositie en meer transparantie voor de zorgverzekeraars, naar hun klanten toe! En niet over lijken gaan maar meer uitgeven aan de zorg dan ipv geld binnen halen. Clientenraad voor Zorgverzekeraars NL oprichten geen zin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *