Cliëntenraad Driezorg uit Zwolle boos op zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea

Bron: RTV Oost: www.rtvoost.nl

Cliëntenraad Driezorg uit Zwolle boos op zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea

De centrale cliëntenraad van Driezorg-Wonen, Welzijn & Zorg uit Zwolle heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea gemaand onmiddellijk te stoppen met de pilot Zorg in de Wijk.

Met de pilot rijdt Zilveren Kruis Achmea het werk van Driezorg in de wielen en worden de ouderen die zorg krijgen van de Zwolse zorgorganisatie benadeeld, vindt de cliëntenraad.

Kiezen voor voorkeursaanbieder

Zilveren Kruis Achmea is op 1 januari 2016 een proef gestart waarbij ouderen die zorg afnemen worden ‘gedwongen’ daarbij te kiezen voor een voorkeursaanbieder. Dat wil zeggen dat de zorgverzekeraar bepaalt wie de zorg aan de Zwolse ouderen verleent, anders wordt de zorg niet vergoed. De pilot duurt drie jaar.

Volgens Driezorg, die de Zwolse hulpbehoevende ouderen onderbrengt in verzorgingshuizen en wooncomplexen met geïntegreerde zorg, betekent het dat de ouderen niet meer de zorg krijgen die bij hun woonsituatie past. Ook krijgen zij ineens een andere wijkverpleegkundige in huis.

Nadelig voor ouderen en Driezorg

Deze situatie is niet alleen verwarrend en nadelig voor ouderen die onder de woonzorg van Driezorg vallen. Ook voor de Zwolse zorgorganisatie betekent het dat zij niet meer het totaalconcept wonen en zorg kunnen bieden.

 

Vergelijkbare berichten

2 reacties

 1. Wat door deze Cliëntenraad niet gemeld wordt is het kwalijke feit dat Driezorg hun financiële Thuiszorg sores ten koste laat gaan van de bewoners van hun tehuizen, weerloze en kwetsbare ouderen.

  Neem bijvoorbeeld Berkumstede. Daar is de nachtdienst teruggebracht van 2 naar 1. Eén werknemer, die ’s nachts verantwoordelijk is voor heel Berkumstede – op de verpleegafdeling na – en o.a. voor een open afdeling met ‘mensen met geheugenproblemen’ (lees: voornamelijk dementie) plus voor alle 55 aanleunwoningen en tevens voor de nachtelijke Thuiszorg in heel Berkum.

  Afgezien van de onverantwoordelijkheid van Driezorg t.o.v. de bewoners van Berkumstede, is dit tevens voor die ene werknemer ’s nachts een risicovolle situatie.

  Daarnaast speelt het discutabele feit van de vermenging van WMO (de Thuiszorg) en de Wlz (de bewoners van zorginstellingen) M.a.w. wat wordt met welke gelden betaald?

  Bovendien worden de families van de bewoners van Berkumstede hiervan niet op de hoogte gesteld door Driezorg, noch wordt er domotica ingezet. Bijvoorbeeld sensoren voor het ’s nachts opengaan van de deur van een appartement op de open afdeling voor ‘mensen met geheugenproblemen’. Mensen met dementie drukken ’s nachts niet op de knop van hun personenalarmering, die zijn afhankelijk van controlemomenten en deze zijn eveneens drastisch verminderd.

  Zolang dit de manier blijft waarop Driezorg met de van hen afhankelijke ouderen in hun tehuizen omgaat, komt de boosheid van de Cliëntenraad nogal hypocriet over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *