Hester van de Bovenkamp
Spreekster Hester van de Bovenkamp

Professor Hester van de Bovenkamp spreekt tijdens het NCZ Symposium Wmcz2018, op 9 oktober 2019 bij Landgoed Zonheuvel in Doorn

Hester studeerde openbaar bestuur aan de Universiteit Utrecht tussen 2000 en 2004. Na haar studie werd zij junior onderzoeker aan de Erasmus School of Health Policy & Management aan de Erasmus Universiteit. Bij ESHPM deed zij haar promotieonderzoek naar de participatie van patiënten en burgers bij de besluitvorming in de gezondheidszorg. Momenteel werkt zij als universitair hoofddocent op de afdeling Health Care Governance van ESHPM. Haar belangrijkste interessegebieden zijn participatie en vertegenwoordiging van patiënten / burgers in de besluitvorming in de gezondheidszorg en het beheer van de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Als de nieuwe Wmcz2018 tot volle wasdom komt, is het de bedoeling dat meer participatie en inspraak van cliënten ook tot meer invloed leidt. Of dit ook op een goede manier gebeurt, hangt ervan af hoe de participatie in de praktijk wordt vormgegeven. Hierop gaat dr. Hester van de Bovenkamp in tijdens het congres.

Hester is als universitair hoofddocent verbonden aan Erasmus School of Health Policy & Management en doet daar onderzoek naar participatie en vertegenwoordiging van cliënten.

Een belangrijk onderzoek

Ze heeft samen met onderzoeksters Pauline Meurs en Marina de Lint een achtergrondstudie gedaan naar de veelzijdigheid en diversiteit in de zorg op participatiegebied. Dit leidde tot het rapport: ‘Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars’. Dit onderzoek is als input gebruikt bij het schrijven van de nieuwe Wmcz2018.

De veelzijdigheid en de meerwaarde van cliëntenparticipatie is op verschillende niveaus zichtbaar. Er kan sprake zijn van directe participatie, waarbij cliënten zelf actief worden of vertegenwoordiging via de cliëntenraad of belangenverenigingen. Daarnaast kan onderscheid worden gemaakt tussen formele en informele participatie. Iedere vorm heeft voor- en nadelen.

Zes participatieprincipes

Er is niet één gouden formule om medezeggenschap perfect te regelen. Wel zijn er een aantal principes die altijd van belang zijn:
De gestelde doelen van medezeggenschap zijn bepalend voor de inrichting.
Medezeggenschap is altijd ‘work in progress’: experimenteer met nieuwe vormen en leer van ervaringen.
Medezeggenschap is gebaat bij variëteit.
Responsiviteit: zorg voor contact tussen vertegenwoordigers en degenen die zij vertegenwoordigen.
Rolvastheid: voorkom rolvermenging.
Diversiteit: zorg dat de stemmen van verschillende groepen cliënten worden gehoord.

In haar bijdrage gaat Hester verder in op deze zes principes.

Meer informatie over het Symposium Wmcz2018, gelijk samenspel in de zorg!

Wilt u zich direct aanmelden voor het Symposium Wmcz2018, gelijk samenspel in de zorg!

Alles weten over het nieuwe wetsvoorstel Wmcz2018?

Locatie:
De locatie van het Symposium Wmcz2018, gelijk samenspel in de zorg! is het prachtige landgoed Zonheuvel te Doorn.

Landgoed Zonheuvel Doorn

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *