De Cliëntenraad van Opella organiseert een lezing en u bent van harte welkom! 

Opella organiseert deze lezing in het kader van Beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties. Daarbij draait het om zorg en ondersteuning die mensen in staat stelt om te leven zoals zij dat willen, thuis of in een verpleeghuis. Daarbij worden grenzen opgezocht van wat mogelijk is om dat waar te maken.

Mantelzorg is de onbetaalde hulp die ruim vier miljoen volwassenen in Nederland geven aan hun zieke of hulpbehoevende naaste. Eén op de tien helpers – 400.000 mensen – voelt zich zwaar belast door die zorgtaak. Er is veel onderzoek gedaan naar mantelzorg en zorg door vrijwilligers (de informele zorg) en naar deze ernstig belaste helpers. Zij kunnen als gevolg van die belasting gezondheidsschade of psychische schade ervaren. Passen de feiten bij de beelden die er heersen over informele zorg? Wat kan het verschil maken bij ernstig belaste informele zorggevers? En wat zijn de consequenties voor beleid van zorgorganisaties, gemeenten, onderwijs en organisaties in het sociaal domein?

Alice de Boer is bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid en informele hulp aan de VU in Amsterdam en ook werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Haar lezing ‘Wat maakt het verschil’ is met name gericht op bestuurders en professionals in zorg en welzijn en beleidsmakers bij gemeenten en onderwijsinstellingen.

U kunt zich inschrijven tot 8 november 2017 via clientenraad@opella.nl

Download hier de uitnodiging en het programma.

 

Alice de Boer
Alice de Boer

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *