AWBZ-gefinancierde thuiszorg in natura door zzp’ers

Minister Schippers (VWS), minister Asscher (SZW), staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Wiebes (Fin) informeren de Tweede Kamer over duurzame bedrijfsmodellen voor het leveren van AWBZ-gefinancierde thuiszorg in natura door zzp’ers.

Over zorgverlening door zzp’ers spelen al meerdere jaren vragen. In het verleden zijn meermaals convenanten afgesloten tussen overheid en veldpartijen om tot een werkbare en rechtmatige praktijk te komen. Telkens is dit door tussenkomst van de rechter nietig verklaard. De Tweede Kamer heeft in mei jl. een motie aangenomen waarin het kabinet gevraagd wordt om te zoeken naar een structurele oplossing. Als reactie daarop is het kabinet een onderzoek gestart naar duurzame bedrijfsmodellen voor het leveren van AWBZ-gefinancierde thuiszorg in natura door zzp’ers. Tegelijkertijd is in de periode mei-juli de landelijke pilot uitgebreid, waarin directe contractering van zzp’ers door zorgkantoren in de thuiszorg mogelijk is gemaakt. Inmiddels is het onderzoek naar de bedrijfsmodellen afgerond. Dat onderzoek bieden Minister Schippers (VWS), minister Asscher (SZW), staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Wiebes (Fin) hierbij aan. Met deze brief komen zij tevens tegemoet aan het verzoek van de Tweede Kamer van 23 september jl. om zo snel mogelijk een brief met concrete oplossingen te sturen, met inachtneming van de aanvullende vragen van de Kamer (brief van 24 september met kenmerk 2014D33658). De discussie in de Tweede Kamer richtte zich op 23 september jl. vooral op de palliatieve thuiszorg. In deze brief wordt uitgegaan van alle AWBZ-gefinancierde thuiszorg in natura. De brieft heeft geen betrekking op de dienstverlening van zzp’ers via pgb´s. Daar speelt de problematiek minder dan bij thuiszorg in natura De reden hiervoor is dat bij de pgb-dienstverlening de cliënt de directe opdrachtgever is, terwijl bij thuiszorg in natura de opdrachtverlening via de zorginstelling of het zorgkantoor verloopt.

Download hier de kamerbrief over het leveren van AWBZ-gefinancierde thuiszorg in natura door zzpers.

Ga naar de website van de Rijksoverheid en lees ook de raamovereenkomst Zorginstelling – Zorgverlener van 10-10-2014

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *