Trainer Inge Hoekstra

Inge Hoekstra is een zeer ervaren ambtelijk secretaris cliëntenraad (ASC) en trainer op het gebied van (mede) zeggenschap, burgerschap en samenwerking. Inge heeft verschillende rollen en functies in de zorg bekleedt. Zij weet daardoor als geen ander hoe medezeggenschap zowel voor de cliëntenraad als voor de organisatie werkt. Haar doel is om cliëntenraden te versterken in hun dagelijkse werk.

Inge vindt een cliëntenraad cruciaal voor een organisatie om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat er een sterke cliëntenraad is. In mijn trainingen besteedt zij daarom veel aandacht aan samenwerken en het ontdekken van elkaars kwaliteiten en ontwikkelpunten. “Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen op de juiste plek krijgt? Wat speelt er in bepaalde situaties? Waar willen we naartoe en hoe bereiken we dat? Wie en wat heb je nodig om effectieve invloed uit te oefenen op de besluitvorming.”

Inge begon ooit als creatief therapeut drama. Dit stelt haar in staat om in haar trainingen mensen op een speelse en natuurlijke manier te laten oefenen met- en te laten ervaren hoe- een bepaalde aanpak werkt. “Hoe ga je effectief in gesprek met anderen vanuit de rol die je vervult en het doel dat je wilt bereiken.”

Interne samenwerking vormt dus de basis. Maar om tot een goede samenwerking met de organisatie te komen, is het belangrijk om niet alleen in gesprek te blijven met de directie, maar ook met locatiemanagers en medewerkers. “Op zorgopleidingen wordt nauwelijks of in veel gevallen zelfs helemaal geen aandacht besteed aan medezeggenschap. Dat betekent dat de partijen waarmee de cliëntenraad te maken krijgt vaak geen idee hebben wat ze daarmee aan moeten”. Inge kan goed inschatten wat een cliëntenraad voor verschillende geledingen kan betekenen. Na haar werk als dramatherapeut werkte ze als coach, docent, leidinggevende, projectleider en momenteel als Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad. Hierdoor is ze bekend met de verschillende perspectieven van waaruit een situatie wordt bekeken.

Inge wil door middel van haar training en coaching (centrale) cliëntenraden en hun ondersteuners handvatten geven om zich beter zichtbaar te maken en om gehoord te worden.

Inge op LinkedIn