Trainer Agnes Goldenbeld

"In onze samenleving zijn sturing en kaders belangrijk. Hoe gaan die samen met de kracht van individuele mensen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat individuen, organisaties en overheid elkaar versterken?" Agnes Goldenbeld

Agnes Goldenbeld is geboren in Twello (1965). Na haar middelbare school studeerde zij politicologie in Nijmegen. Voor deze studie heeft zij gekozen vanwege haar interesse in de werking van macht en emancipatie.

Na een korte onderzoeksbaan aan de Universiteit heeft Agnes jarenlang gewerkt in verschillende functies op het snijvlak van zorg en welzijn. Het ontwikkelen en versterken van organisaties werd een rode draad. 

Zij volgde de Basisopleiding voor Organisatieadviseurs bij het Sioo en een opleiding tot gecertificeerd sociocratisch organisatiedeskundige (CSE) bij het Sociocratisch Centrum Nederland. 

In 2010 is zij met Goldenbeld Advies gestart. Ik ben vooral werkzaam op het terrein van zorg en welzijn, maar ook onderwijs, overheid en MKB behoren tot mijn opdrachtgevers.

Als adviseur, procesbegeleider en trainer begeleid ik professionals, bestuurders, directies, toezichthouders en (centrale) cliëntenraden, bij het versterken van hun organisaties en teams. Daarnaast heeft Agnes verschillende (interim) functies vervuld als manager en directeur, zoals bij een organisatie voor GGZ, een hospice en bij het Sociocratisch Centrum Nederland. 

Haar inzicht in organisaties en in de motivatie van individuele medewerkers heeft zich gaandeweg verdiept. De sociocratische methode (inclusieve besluitvorming) biedt een stevige basis, waarmee organisaties goed in staat zijn om hedendaagse vraagstukken op te oplossen. Iedere keer wanneer Agnes dat ziet gebeuren en energie weer gaat stromen geeft haar dat voldoening!

Agnes is gecertificeerd als CSE bij de International Sociocracy Certification Board