Trainer Hans van Dinteren

Hans van Dinteren is trainer en adviseur op het gebied van medezeggenschap, organisatie en governance. Hans werkt vanuit zijn bedrijf: Van Dinteren Consultancy. Hij is actief in de zorg, het onderwijs en de kunst- en cultuursector. In zijn carrière heeft Hans zowel in de rol van werkgever als werknemer gewerkt.

Een van zijn specialisaties is medezeggenschap en dan vooral het verbeteren van de kwaliteit van de medezeggenschap. Medezeggenschap is erop gericht om met elkaar de kwaliteit van de organisatie te verbeteren. Ieder doet dat vanuit zijn eigen rol. Kennis van die rol en ervaring in het omgaan met de verschillende rollen kan Cliëntenraden en OR-en helpen bij het vinden van een goede werkwijze. Daarnaast heeft Hans veel ervaring in het begeleiden van medezeggenschapsorganen bij reorganisaties, fusies en verandertrajecten. Hans verzorgt ook trainingen voor ambtelijk secretarissen en hij werkt als coach voor leidinggevenden.

www.vandinterenconsultancy.nl 
LinkedIn