Rapport ‘Keuzeruimte in de langdurige zorg’

Bron: hervorming langdurige zorg.nl

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hebben in opdracht van het Ministerie van VWS gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar de hervorming van de langdurige zorg. De resultaten van dit onderzoek staan in het rapport ‘Keuzeruimte in de langdurige zorg’.

Door de hervormingen in de langdurige zorg die 1 januari 2015 zijn ingevoerd, is er veel veranderd voor cliënten en partijen die de zorg organiseren of aanbieden (gemeenten, zorgverzekeraars, -kantoren en -aanbieders, en het Centrum Indicatiestelling Zorg). De regelgeving is sterk gewijzigd, waardoor ook financiële en andere prikkels zijn veranderd. Verantwoordelijkheden en financiële risico’s liggen deels bij andere partijen dan voorheen, het onderzoek naar wie welke zorg moet krijgen is anders, etc. Dit heeft grote gevolgen voor de organisatie en inkoop van de zorg, de samenwerking tussen zorgpartijen, de afbakening tussen regelingen en de bekostiging van investeringen, bijvoorbeeld in preventie. Ook de positie van de cliënt wijzigt. Deze kan te maken krijgen met meer en andere toegangsloketten, keukentafelgesprekken, een grotere rol voor het sociale netwerk, verscheidene aanbieders, wijzigingen van de hoeveelheid zorg en andere eigen bijdragen.

Conclusies
Aan de hand van een analyse van de nieuwe regels, gesprekken met zorgpartijen en kwantitatieve analyses van gegevens uit het recente verleden geven het CPB en het SCP aan waar mogelijkheden bestaan voor nieuwe keuzes, hoe de diverse prikkels in de nieuwe systemen die keuzes kunnen beïnvloeden, waar risico’s liggen en mogelijk beleid gevoerd kan worden. De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

  • De hervormingen in de langdurige zorg bieden mogelijkheden voor meer doelmatigheid, maar ook risico’s op ongewenste uitkomsten.
  • De hervormingen hebben geleid tot veel veranderingen voor de cliënt, zoals bij indicatiestelling en individuele Wmo-voorzieningen.
  • Eigen bijdragen in de verschillende domeinen dienen goed op elkaar afgestemd te worden.
  • Maatschappelijk gewenste investeringen worden belemmerd doordat de baten ervan neerslaan bij andere partijen.
  • Afwentelgedrag vormt een reëel risico, samenwerking biedt een kans.
  • Regionale variatie in indicaties en gebruik duiden op ruimte binnen het stelsel voor andere en betere zorg.

Download hier het rapport ‘Keuzeruimte in de langdurige zorg’

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *